Phải làm gì khi thẻ PR của bạn hết hạn bên ngoài Canada - EU Immi

Phải làm gì khi thẻ PR của bạn hết hạn bên ngoài Canada

Thẻ PR không thể được cấp lại bên ngoài Canada, nhưng Giấy tờ Du lịch Thường trú nhân (PRTD) thì có thể.

Thường trú nhân (PR) của Canada có thể rời Canada một thời gian. Nếu người đó muốn quay lại, họ phải xuất trình thẻ PR, thẻ này xác nhận tình trạng PR của họ.

Hầu hết các thẻ PR có hạn trong 5 năm, mặc dù một số thẻ có hạn ít hơn. Nếu thẻ PR hết hạn, điều đó không có nghĩa là một người đã mất tư cách PR. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là họ không thể sử dụng thẻ của mình để vào lại Canada. 

Một người chỉ có thể đăng ký thẻ PR từ bên trong Canada. Điều này có nghĩa là nếu một người ở bên ngoài Canada khi thẻ PR của họ hết hạn, họ không thể đăng ký thẻ mới. Thay vào đó, họ có tùy chọn đăng ký Tài liệu Du lịch Thường trú nhân (PRTD). Nếu PRTD được chấp thuận, PR sau đó có thể sử dụng PRTD để vào lại Canada. PRTD thường có giá trị trong vòng sáu tháng sau khi được cấp. Nó chỉ có thể được sử dụng một lần. Ngay sau khi một người quay lại Canada, họ nên đăng ký thẻ PR.

Để đăng ký PRTD, một người phải có tình trạng PR của Canada. Họ hiện cũng phải ở ngoài Canada. Chi phí để đăng ký là $ 50 CAD.

Thông thường, một người nộp đơn xin PRTD qua đường bưu điện thông qua Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada (VAC) gần nhất. Trang web của chính phủ cung cấp danh sách VAC có thể tìm kiếm và các tài nguyên khác dành cho thường trú nhân ở nước ngoài.

Do COVID-19, một số VAC không chấp nhận đơn đăng ký PRTD. Một số VAC thậm chí có thể bị đóng hoàn toàn. Chính phủ cung cấp một danh sách các VAC và những dịch vụ nào được cung cấp tại đây .

Nếu một người không thể gửi đơn đến VAC, họ có thể nộp đơn trực tuyến.

Trong cả hai trường hợp, người đó phải gửi hộ chiếu gốc của họ như một phần của đơn đăng ký. Họ có thể được gọi để phỏng vấn trực tiếp hoặc phỏng vấn ảo, mặc dù điều này khó xảy ra. Nếu đơn đăng ký của họ thành công, họ sẽ nhận được PRTD, đây là một phần mềm trên hộ chiếu.

Do COVID và thực tế là mỗi trường hợp khác nhau, không có cách nào để dự đoán thời gian xử lý một PRTD sẽ mất bao lâu.

Cre: CIC News

error: Content is protected !!