Nova Scotia PNP mời công nhân ngành ô tô - EU Immi

Nova Scotia PNP mời công nhân ngành ô tô

Các công nhân trong ngành ô tô có hồ sơ trong hệ thống Express Entry đã được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ Nova Scotia vào ngày 24 tháng 9.

Nova Scotia Nominee Program (NSNP) đã công bố các tiêu chí đủ điều kiện của bốc thăm cho các ứng viên. Các ứng viên cần phải có nghề chính thuộc một trong hai mã Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) sau: sửa chữa thân xe cơ giới (NOC 7322) hoặc kỹ thuật viên dịch vụ ô tô, thợ sửa xe tải và xe buýt và thợ sửa chữa cơ khí (NOC 7321).

Các ứng cử viên được mời cũng cần chứng minh rằng họ có hai năm kinh nghiệm bán thời gian, toàn thời gian hoặc tương đương trở lên trong những công việc này trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn.

Họ cũng cần có Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada ít nhất là 5.0 trong tất cả các khả năng tiếng Anh. Ứng viên phải gửi kèm bản sao các bài kiểm tra ngôn ngữ và bằng chứng về trình độ học vấn cùng với đơn xin đề cử của tỉnh. Bằng chứng về trình độ học vấn phải bao gồm báo cáo Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) do một tổ chức được Cơ quan Di trú, IRCC chỉ định nếu chứng chỉ giáo dục của bạn có được bên ngoài Canada.

Ngoài ra, ứng viên cũng phải hoàn thành chương trình học từ hai năm trở lên tại một cơ sở đào tạo sau trung học, chẳng hạn như đại học, cao đẳng hoặc các ngành thương mại.

Các ứng cử viên được mời có thời hạn cho đến ngày 24 tháng 10 để gửi đơn xin đề cử của tỉnh bang cho thường trú nhân Canada.

Labour Market Priorities Stream của Nova Scotia mời gọi các ứng viên nhập cư dựa trên nhu cầu của thị trường lao động của tỉnh. Đây là Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) đầu tiên rút ra khỏi Nova Scotia kể từ tháng 5, khi tỉnh bang mời các y tá có hồ sơ trong nhóm Express Entry.

Các ứng viên Express Entry được mời

Để được xem xét đề cử cấp tỉnh từ Nova Scotia thông qua Labour Market Priorities Stream, trước tiên các ứng viên cần có hồ sơ trong hệ thống Express Entry .

Express Entry quản lý các đơn xin thường trú của Canada thông qua ba chương trình nhập cư liên bang: Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang  (FSWP), Chương trình Thương mại Có tay nghề Liên bang (FSTP) và Lớp Trải nghiệm Canada  (CEC).

Các ứng viên Express Entry được xếp hạng trên Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS). Họ được cộng điểm dựa trên các yếu tố như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Giờ đây, Nova Scotia đã phát hành thư mời, còn được gọi là Thư quan tâm, các ứng viên được mời hiện có 60 ngày theo lịch để hoàn thành đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Nếu họ nhận được đề cử của tỉnh bang từ Nova Scotia, họ sẽ tự động được thưởng thêm 600 điểm CRS, điều này sẽ đảm bảo hiệu quả rằng họ sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt rút thăm Express Entry tiếp theo.​

error: Content is protected !!