Nộp đơn I-829 thời kỳ Corona Virus - EU Immi

Nộp đơn I-829 thời kỳ Corona Virus

Trong hai tuần qua, rất nhiều nhà đầu tư EB-5 thắc mắc về tính khả thi của việc gỡ bỏ điều kiện I-829 trong tương lai của họ với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có thể dẫn đến sự suy thoái kinh tế đáng kể.

Đối với mục đích của bài viết này, hãy giả sử rằng một nền kinh tế yếu không ảnh hưởng đến các yêu cầu I-829 mà ảnh hướng đến một doanh nghiệp thương mại mới được tạo ra hay đã có vị thế tốt. Như vậy, yếu tố ảnh hưởng đến việc phê duyệt I-829 là vấn đề tạo ra việc làm.

Trước tiên, hãy nhìn vào các yêu cầu pháp lý của I-829 liên quan đến tạo việc làm. Tại thời điểm xét duyệt I-829, USCIS phải xác định rằng nhà đầu tư đã tạo ra hay có thể tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho nhân sự đủ điều kiện trong một khoảng thời gian hợp lý. Lưu ý rằng giống như I-526, I-829 có thể được chấp thuận từ quan điểm tương lai – các công việc không nhất thiết phải được thực hiện tại thời điểm nộp đơn. Chúng tôi chắc chắn rằng trong thập kỷ qua, hầu hết các dự án đã tạo ra việc làm đúng hạn.

Nhưng nếu công việc chưa được tạo ra thì sao? USCIS Policy Manual giải thích thêm về tính tương lai của yêu cầu tạo công việc như sau:

Trong một tiêu chuẩn thời gian hợp lý:

Nhà đầu tư có thể chứng minh rằng các công việc sẽ được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi xét duyệt đơn I-829. Điều này cho phép có một mức độ linh hoạt giữa thực tế và yếu tố khó lường khi bắt đầu một công việc kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh được đệ trình với bản kiến ​​nghị I-526 phải xác định khả năng tạo ra được việc làm trong vòng hai năm tới, thể hiện sự kỳ vọng rằng dự án EB-5 sẽ tạo ra việc làm trong khung thời gian đó.

Dựa trên tổng số các tình huống, USCIS có thể xác định khung thời gian dài hơn vẫn được xem là hợp lý. USCIS có quyền yêu cầu bằng chứng bổ sung liên quan đến những trường hợp đó. Bởi vì 2 năm là khoảng thời gian cơ bản dự kiến ​​sẽ tạo ra việc làm. Nên những công việc được tạo ra trong 2 năm kể từ khi nhà đầu tư nhập cư với tư cách là thường trú nhân có điều kiện coi như là công việc được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý.

Đối với các công việc dự kiến tạo ra hơn 3 năm sau khi nhà đầu tư nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng thường trú nhân có điều kiện thường sẽ không được coi là được tạo ra trong một thời gian hợp lý trừ khi có hoàn cảnh khắc nghiệt xảy ra.

Không phải tất cả các mục tiêu của việc đầu tư và tạo ra việc làm đều cần phải được hoàn thiện trước khi các điều kiện về tình trạng nhập cư của nhà đầu tư được gỡ bỏ mà nhà đầu tư phải chứng mình rằng không có khả năng nhà đầu tư không tuân thủ các yêu cầu về vốn và công việc sẽ được tạo ra trong khoảng thời gian hợp lý.

Do đó, hướng dẫn diễn giải của USCIS cho phép người nộp đơn I-829 tận dụng các công việc sẽ được tạo trong vòng một năm kể từ khi hết hạn thẻ xanh có điều kiện 2 năm. Một bản cập nhật kế hoạch kinh doanh và phân tích kinh tế sẽ cực kỳ hữu ích trong vấn đề này nhằm giúp chứng minh khả năng mỗi nhà đầu tư sẽ tạo ra 10 việc làm trong vòng một năm kể từ khí hết hạn thẻ xanh có điều kiện.

Diễn giải trên cũng cho thấy rằng, mặc dù quy định cho phép phê duyệt dự án “dự kiến tạo ra” các công việc, nhưng thời gian xử lý I-829 kéo dài bất hợp pháp có thể phải bổ sung RFE một năm (hoặc hơn) sau khi nộp đơn để kiểm tra việc tạo việc làm thực tế.

Bênh cạnh đó, nhà đầu tư cũng phải lưu ý rằng USCIS Policy Manual cho phép tạo việc làm sau 3 năm sau khi nhà đầu tư nhận thẻ xanh có điều kiện trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Trong chú thích (fn10) có đưa ra ví dụ về bất khả kháng là một trường hợp điển hình.

Hãy cùng phân tích, Black’s Law Dictionary định nghĩa bất khả kháng là một sự kiện, tình huống không thể lường trước hoặc kiểm soát được. Thuật ngữ này bao gồm cả hành hiện tượng nhiên (ví dụ như bão lụt) và hành vi của con người (ví dụ như bạo loạn, đình công và chiến tranh).

Vậy dịch Corona Virus toàn cầu này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư? Chắc chắn vẫn có nhiều người đầu tư vào các dự án chưa được thực hiện như mong đợi tại thời điểm nộp đơn I-829. Sự bùng phát của coronavirus bản thân nó không tự lý giải cho các yêu cầu tạo việc làm EB-5. Tuy nhiên, các luật sư khuyên rằng đối với nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án chưa tạo ra các công việc theo yêu cầu tại thời điểm gỡ bỏ điều kiện nên đưa ra bằng chứng về sự kiện bất khả kháng dẫn đến trì hoãn việc xây dựng dự án, cũng như đưa ra tài liệu và kế hoạch tạo việc làm sẽ diễn ra trong năm tới.

Một lần nữa, việc nộp đơn I-829 không nhất thiết phải chứng minh các công việc đã được tạo ra. Nhà đầu tư chỉ phải chứng minh rằng các công việc dự kiến sẽ được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý. Tác động của Corona Virus có thể sẽ mở rộng khoảng thời gian hợp lý đó. Các luật sư cho hay, họ cũng đã trải qua điều này trước đây. Nhiều đơn I-829 nộp trong cuộc Đại suy thoái năm 2008 và các đợt suy thoái kinh tế sau đó đã được phê duyệt. Khi đối mặt với tình huống này, quan trọng hơn hết là nhà đầu cư cần có sự trợ giúp của luật sư di trú và sự duy trì của đơn vị phát triển dự án nhằm đảm bảo tạo ra việc làm đầy đủ.

Để biết thêm thông tin về xét duyệt Đơn I-829 của nhà đầu tư để gỡ bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú hoặc thông tin EB-5 chung, liên hệ với EU Immi ngay hôm nay.

Theo The Galati Law Firm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!