Những yêu cầu về người được bảo lãnh sang Canada - EU Immi

Những yêu cầu về người được bảo lãnh sang Canada

Bạn có thể bảo lãnh cho vợ hoặc chồng, người chung sống hợp pháp, hôn phu/hôn thê của bạn hoặc con cái còn phụ thuộc vào gia đình . 

Vợ hoặc chồng bạn 

Đối tượng hôn nhân của bạn có thể là đồng hoặc khác giới và phải đạt những điều kiện sau : 
+ Kết hôn hợp pháp với bạn 
+ Ít nhất là 18 tuổi 


Người chung sống hợp pháp như vợ chồng ( Common-law partner )

Điều kiện:

– Ít nhất 18 tuổi 
– Sống chung với bạn trong vòng ít nhất 12 tháng liên tục, nghĩa là bạn đã sống với nhau liên tục trong 1 năm trong một mối quan hệ vợ chồng

* Nếu bạn hoặc người chung sống hợp pháp của bạn chọn chấm dứt mối quan hệ, chính phủ sẽ xem xét mối quan hệ kết thúc.

Bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng về mối quan hệ hợp pháp của mình. 

 

 

Đối tác hôn nhân của bạn 

Điều kiện:

 • Không được kết hôn hợp pháp với bạn hoặc trong một mối quan hệ hôn nhân với bạn
 • Có thể là đồng hoặc khác giới
 • Ít nhất 18 tuổi
 • Đã trong một mối quan hệ với bạn trong vòng ít nhất 1 năm
 • Sống bên ngoài Canada
 • Không thể sống với bạn trong đất nước của họ cư trú hoặc cưới bạn vì lý do pháp lý và di trú quan trọng như :
  -Tình trạng hôn nhân của họ (ví dụ, họ vẫn kết hôn với người khác trong một đất nước mà ly dị là không thể)
  -Khuynh hướng giới tính của họ (ví dụ, bạn đang ở trong một mối quan hệ đồng tính, và các mối quan hệ đồng giới không được chấp nhận, hoặc hôn nhân đồng tính là bất hợp pháp nơi họ sinh sống), bắt bớ (ví dụ, mối quan hệ của bạn là giữa các nhóm tôn giáo khác nhau mà không được chấp nhận và họ có thể bị trừng phạt về mặt pháp lý hoặc về mặt xã hội) 

Bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng rằng bạn không thể sống chung với nhau hoặc kết hôn ở nước đối tác hôn nhân của bạn (ví dụ, bằng chứng từ chối lâu dài ở lại trong nước của nhau). 

Con phụ thuộc vào gia đình

Con cái đủ điều kiện như người phụ thuộc nếu họ đáp ứng cả hai yêu cầu: 

– Họ dưới 22 tuổi 
– Họ không có một người bạn đời hoặc người chung sống hợp pháp
– Trẻ em 22 tuổi trở lên đủ điều kiện như người phụ thuộc nếu họ đáp ứng cả hai yêu cầu:

+ Họ không thể tự chủ tài chính vì có vấn đề về thể chất hoặc tình trạng tâm thần.
+ Họ đã phụ thuộc vào cha mẹ của họ để hỗ trợ tài chính từ trước tuổi 22 
Ngoại trừ tuổi, đứa trẻ phụ thuộc của bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu này cho đến khi chúng tôi xử lý xong ứng dụng của bạn . 

Nếu họ đủ điều kiện như một đứa trẻ phụ thuộc, bạn có thể bảo lãnh cho con của riêng bạn 

 • Nếu bạn là một công dân Canada, con bạn cũng có thể là một công dân Canada, ngay cả khi họ không được sinh ra ở Canada. Bạn không thể bảo lãnh cho con bạn trở thành thường trú nhân nếu họ đang là công dân Canada. Kiểm tra xem con bạn đã là một công dân Canada
 • Nếu bạn đang bảo lãnh chỉ con bạn mà không cần bảo lãnh vợ hoặc chồng hoặc người chung sống hợp pháp của bạn, bạn sẽ để tên con mình là người đứng đơn chính trong đơn. Bạn sẽ phải chứng minh rằng phụ huynh khác hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý cho con bạn nhập cư vào Canada. Xem danh sách kiểm tra những gì bạn sẽ cần cung cấp. 
 • Nếu con bạn muốn bảo lãnh có một đứa con của riêng mình (cháu của bạn), bạn sẽ bao gồm cháu của bạn như là một người phụ thuộc vào đơn.
 • Nếu bạn muốn bảo lãnh con nuôi của bạn hoặc một thành viên gia đình mồ côi, hãy làm theo các hướng dẫn để tài trợ cho con nuôi hoặc thành viên gia đình mồ côi để thay thế. 

Vợ hoặc chồng hoặc người chung sống hợp pháp của bạn và con của họ
 • Nếu bạn đang bảo lãnh vợ hoặc chồng hoặc người chung sống hợp pháp của bạn và một đứa con (một trong hai đứa con của họ hoặc một đứa trẻ bạn đã có với nhau), bạn sẽ đặt tên vợ hoặc chồng hoặc đối tác của bạn như là đương đơn chính và đứa trẻ như người phụ thuộc vào đơn. 
 • Nếu con bạn muốn bảo lãnh có một đứa con của riêng mình, bạn sẽ bao gồm các cháu như một phụ thuộc trong đơn. Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!