Những người có visa COPR và PR hết hạn có thể đến Canada - EU Immi

Những người có visa COPR và PR hết hạn có thể đến Canada

IRCC cho biết những cá nhân đã hết hạn Xác nhận thường trú (COPR) và Visa Thẻ Xanh (PRV) có thể được miễn hạn chế đi lại.

Bộ di trú của Canada đã ban hành hướng dẫn mới cho người có thị thực thường trú hết hạn.

Canada đã thực hiện các chính sách khác nhau cho những người có visa hết hạn, tùy thuộc vào việc họ đến từ Mỹ hay các quốc gia khác. Những người không phải công dân Hoa Kỳ cần phải có thị thực vào hoặc trước ngày 18 tháng 3 để đủ điều kiện cho biện pháp mới.

Chỉ những người có ý định ở lại và định cư mới được phép đến Canada vào lúc này và trở thành thường trú nhân. Những người có ý định đến Canada tạm thời và rời đi không thể làm như vậy ngay bây giờ trừ khi họ được miễn các hạn chế.

Nhóm 1: COPR và PRV hợp lệ và đi từ bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Hoa Kỳ

Những người đi du lịch từ các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ đã được cấp COPR và PRV vào hoặc trước ngày 18 tháng 3 vẫn còn hiệu lực là:

 • được miễn hạn chế đi lại;
 • được phép đến Canada vì những lí do không tùy ý với thị thực đã hết hạn; và
 • bắt buộc phải có kế hoạch kiểm dịch 14 ngày
Nhóm 2: COPR, PRV hợp lệ và đi từ Hoa Kỳ

Ứng viên có thể đến Canada từ Hoa Kỳ cho các mục đích không tự nguyện để định cư và cư trú tại Canada nếu:

 • Nhận được sự chấp thuận cho hồ sơ của họ;
 • cả COPR và PRV của họ đã được nhận và vẫn còn hiệu lực; và
 • họ có kế hoạch chấp nhận cách ly trong 14 ngày.
Nhóm 3: COPR và PRV đã hết hạn và đi từ bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Hoa Kỳ

Những người này được yêu cầu liên hệ với Bộ Di trú (IRCC) bằng mẫu Web, cung cấp ngày hết hạn của COPR và lý do không tùy ý cho chuyến đi và cung cấp các tài liệu sau đây:

 • Tài liệu chấp nhận để định cư ở Canada;
 • kế hoạch chấp nhận cách ly trong 14 ngày
 • đề xuất hành trình du lịch
Nhóm 4: COPR và PRV đã hết hạn và đi từ Mỹ

Các cá nhân đi từ Hoa Kỳ với COPR đã hết hạn có thể đến Canada vì những lý do không tự nguyện để định cư tại Canada với tư cách là thường trú nhân cần cung cấp:

 • đơn của họ đã được phê duyệt;
 • họ đã nhận được COPR và PRV; và
 • kế hoạch kiểm dịch trong 14 ngày
Phải làm gì nếu COPR và PRV của bạn hết hạn khi đến Canada

Những người xin thường trú đang sở hữu COPR và PRV đã hết hạn và đã đến Canada được yêu cầu liên hệ với Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada  (IRCC) bằng  mẫu đơn . Các ứng viên được yêu cầu cung cấp ngày hết hạn của COPR và lý do cho chuyến đi của họ. Sau đó IRCC sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện sau đây:

Bạn phải thu thập bằng chứng rằng:

 • bạn có các tài liệu để hỗ trợ hoàn cảnh sống của bạn ở Canada (địa chỉ, hợp đồng thuê nhà, giấy tờ sở hữu nhà) hoặc kế hoạch việc làm ở Canada (địa điểm làm việc, thư từ nhà tuyển dụng);
 • bạn có một kế hoạch cách ly trong 14 ngày tại Canada bao gồm bằng chứng như hóa đơn, các dịch vụ thiết yếu khác; và
 • bạn có một hành trình du lịch được kê khai (ví dụ vé du lịch nếu đã mua).

Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn và các thành viên gia đình phụ thuộc của bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • bạn đã đăng ký COPR và PRV hợp lệ vào hoặc trước ngày 18 tháng 3 năm 2020, nhưng các giấy tờ này đã hết hạn; không có ngày cụ thể cho các ứng viên có trụ sở tại Hoa Kỳ;
 • Có lý do thuyết phục để đến Canada: chẳng hạn như đoàn tụ gia đình, cần chăm sóc y tế ngay lập tức, vì lý do kinh tế như hỗ trợ các dịch vụ kinh tế và chuỗi cung ứng, hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng; và
 • quốc gia nơi bạn cư trú không chịu sự kiểm soát xuất cảnh làm hạn chế khả năng du lịch đến Canada của bạn.

IRCC sẽ ưu tiên cho khách hàng với kế hoạch du lịch được đề xuất hoặc xác nhận chi tiết.

Xử lý đơn xin thường trú mới

Canada hiện đang chấp nhận đơn xin thường trú mới. Các đơn xin mới không đầy đủ do thiếu tài liệu sẽ được giữ lại và xem xét trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, nếu một đơn đăng ký mới thiếu tài liệu hỗ trợ, cần thêm một lời giải thích cho các gián đoạn dịch vụ tham chiếu với đơn, do các lệnh hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19. Các đơn đăng ký mới sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được. xử lý theo thứ tự nhận được.

error: Content is protected !!