Những nghề nghiệp nào tại Newfoundland và Labrador được miễn đánh giá tác động đến thị trường lao động? - EU Immi

Những nghề nghiệp nào tại Newfoundland và Labrador được miễn đánh giá tác động đến thị trường lao động?

Tỉnh Atlantic đã công bố danh sách các ngành nghề có nhu cầu được miễn

Newfoundland và Labrador đã đưa ra các biện pháp mới để giúp các nhà tuyển dụng thuê công dân nước ngoài dễ dàng hơn, những người sẽ giải quyết tình trạng thiếu lao động trong tỉnh thông qua Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (AIPP).

Các quy trình này bao gồm Đánh giá vị trí việc làm. Tương tự như Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), Đánh giá vị trí việc làm chứng minh rằng nhà tuyển dụng đã hết các lựa chọn hiện có để thuê một ứng viên phù hợp từ thị trường lao động địa phương trước khi mời một ứng viên nhập cư lấp đầy vị trí tuyển dụng.

Ngoài Đánh giá Vị trí việc làm, Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương có các yêu cầu kiểm tra thị trường lao động riêng, chẳng hạn như quảng cáo.

Để hưởng lợi từ việc miễn trừ, các ứng cử viên cần có một lời mời làm việc trong một nghề nghiệp đang được yêu cầu. Các ngành nghề có nhu cầu của tỉnh thuộc ba ngành: ngành Chăm sóc sức khỏe, ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT).

Các nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu được miễn quy trình kiểm tra thị trường lao động cấp tỉnh được liệt kê dưới đây:

 • Bác sĩ
 • Y tá hành nghề (NP)
 • Y tá hành nghề được cấp phép (LPN)
 • Nhân viên chăm sóc cá nhân (PCA)
 • Nhà tâm lý học lâm sàng
 • Nhà vật lý y tế
 • Nhà trị liệu bức xạ
 • Bác sĩ Dosimetrist

Các nghề thuộc lĩnh vực CNTT-TT theo yêu cầu được miễn các quy trình đánh giá thị trường lao động cấp tỉnh được liệt kê dưới đây:

 • Software Developer
 • Kỹ sư y sinh (Biomedical Engineer)
 • Nhà phát triển UI / UX (UI/UX Developer)
 • Kỹ sư điện (Electrical Engineer)
 • Nhà phát triển AI (AI Developer)
 • Kỹ sư cơ khí (Mechanical Engineer)
 • Nhà phát triển Python (Python Developer)
 • Nhà phát triển web (Web Developer)
 • Nhà phát triển .NET (NET Developer)
 • Kỹ sư cơ sở hạ tầng (Infrastructure Engineer)
 • Chuyên gia bảo mật (Security Specialist)
 • Chuyên gia Cloud (Cloud Specialist)
 • Nhà thông tin sinh học (Bioinformatician)
 • Hỗ trợ mạng máy tính (Computer Network Support)
 • Liên kết nghiên cứu (Research Associate)
 • Phân tích dữ liệu (Data Analytics)
 • Kỹ thuật viên nước ngoài (Offshore Technician)
 • Nhà điều hành ROV (ROV Operator)
 • Chuyên gia lập bản đồ đại dương (Ocean Mapping Specialist)
 • Technical Writer
Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (AIP) là gì?

Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương (AIPP) là một chương trình nhập cư nhanh chóng do người sử dụng lao động thúc đẩy. Nó cho phép các nhà tuyển dụng ở bốn tỉnh Đại Tây Dương của Canada thuê công dân nước ngoài để lấp đầy các vị trí mà họ không thể đáp ứng được ở thị trường địa phương.

Bốn tỉnh Đại Tây Dương của Canada là Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador và Prince Edward Island.

Bất kỳ ứng viên nhập cư nào đến Canada thông qua AIPP đều phải nhận được lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng ở Đại Tây Dương Canada.

Sau khi nhà tuyển dụng đề nghị một công việc cho người nước ngoài và lời mời làm việc được chấp nhận, nhà tuyển dụng phải kết nối ứng viên với một tổ chức cung cấp dịch vụ định cư được chỉ định. Điều này sẽ giúp ứng viên phát triển một kế hoạch định cư, và trong một số trường hợp, thực hiện đánh giá nhu cầu.

Nếu người sử dụng lao động cần nhanh chóng lấp đầy vào một vị trí, họ có thể được cấp giấy phép lao động tạm thời. Bằng cách đó, ứng viên có thể đến Canada sớm hơn. Ứng viên phải cam kết nộp đơn xin thường trú trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn xin giấy phép lao động tạm thời.

Theo CIC News

error: Content is protected !!