Nhiều nhà tuyển dụng Hoa Kỳ muốn mở rộng sang Canada để tiếp cận nhiều hơn với tài năng - EU Immi

Nhiều nhà tuyển dụng Hoa Kỳ muốn mở rộng sang Canada để tiếp cận nhiều hơn với tài năng

Khoảng 31% các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ được khảo sát cho biết rõ ràng họ đang mở rộng sang Canada để thuê nhân tài nước ngoài.

Có một số lý do khiến các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ bày tỏ sự quan tâm đến việc mở các địa điểm ở phía bắc biên giới. Envoy Global, một nhà cung cấp dịch vụ nhập cư của Hoa Kỳ, đã khảo sát 500 chuyên gia nhân sự và quản lý tuyển dụng trên khắp Hoa Kỳ và nhận thấy rằng hệ thống nhập cư của Canada đóng một phần nào đó trong khả năng mong muốn của họ.

Khoảng 57% số người được hỏi cho biết họ đang tìm cách mở rộng sang Canada. Các động lực chính là mở rộng sang thị trường Canada và tiếp cận nhân tài bất kể nguồn gốc. Khoảng 31% cho biết rõ ràng họ chủ yếu coi Canada là một giải pháp thay thế cho Mỹ để thuê nhân tài nước ngoài.

Ngoài ra, khoảng 70% số người trả lời khảo sát cho biết họ đã gửi nhiều người hơn đến Canada hoặc thuê thêm công dân nước ngoài tại đây trong vòng hai đến ba năm qua.

Nhu cầu xin thị thực Hoa Kỳ như H-1B ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ cung cấp ít con đường tìm việc làm hơn cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp so với Canada, quốc gia có hơn 100 chương trình nhập cư hạng kinh tế.

Hơn một nửa số người được hỏi cho biết chính sách nhập cư của Canada thuận lợi hơn so với chính sách của Mỹ. Các nhà tuyển dụng thường cho rằng điều này là do số lượng thị thực có sẵn nhiều hơn và nhiều con đường dẫn đến thường trú nhân hơn.

Khi hạn chế đi lại giảm bớt, các nhà tuyển dụng Mỹ kỳ vọng nhu cầu nhân viên đi công tác nước ngoài sẽ tăng trở lại. Đặc biệt, như một phương tiện để di chuyển những tài năng không thể đảm bảo ủy quyền làm việc ở Mỹ.

error: Content is protected !!