Một số du khách đến Canada hiện có thể xin giấy phép lao động tại cảng nhập cảnh - EU Immi

Một số du khách đến Canada hiện có thể xin giấy phép lao động tại cảng nhập cảnh

Hầu hết khách du lịch đến Canada đã không thể xin giấy phép lao động tại cảng nhập cảnh Canada (POE) trong thời gian đại dịch xảy ra vì những hạn chế đi lại đã được áp dụng. Tuy nhiên, bây giờ họ có thể làm như vậy, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Công dân nước ngoài được phép đến Canada có thể nộp đơn. Điều này bao gồm các cá nhân được tiêm chủng đầy đủ cũng như các thành viên gia đình trực tiếp của công dân hoặc thường trú nhân Canada. Nó cũng có thể bao gồm những người có lời mời làm việc hợp lệ ở Canada.

Bất kỳ công dân nước ngoài nào cũng có thể được phép nộp đơn xin giấy phép lao động tại POE, kể cả những người không được tiêm chủng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những người được tiêm chủng có nhiều khả năng được miễn các hạn chế đi lại của Canada.

Người lao động nước ngoài tạm thời thường phải có giấy phép lao động trước khi đến Canada. Bạn được phép đăng ký tại một POE nếu bạn có lời mời làm việc ở Canada, sẽ không phải làm việc với tư cách là người chăm sóc tại nhà hoặc làm công nhân nông nghiệp theo mùa và đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Nếu bạn không cần xin thị thực tạm trú để làm việc tại Canada.
  Điều này bao gồm nếu công việc của bạn là một phần của Chương trình Di động Quốc tế  (IMP). Chương trình này cho phép người sử dụng lao động thuê công dân nước ngoài mà không cần phải có Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA). LMIA là một tài liệu cho thấy rằng không có công dân hoặc thường trú nhân Canada nào có thể thực hiện các nhiệm vụ của công việc.
  Điều này cũng bao gồm nếu công việc của bạn nằm trong Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP). Trong trường hợp này, bạn sẽ cần lấy LMIA tích cực hoặc trung tính. LMIA phải được cấp vào thời điểm bạn đến Canada.
 • Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ, Greenland hoặc Saint-Pierre và Miquelon.
  Công dân hoặc thường trú nhân của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này có thể được phép nộp đơn xin giấy phép lao động tại POE cho dù công việc của họ là một phần của TFWP hay IMP.

Tôi cần những giấy tờ gì tại cảng nhập cảnh?

Nếu công việc của bạn nằm trong TFWP và bạn cần phải có LMIA, thì bạn cần phải có các tài liệu sau khi bạn ở biên giới Canada:
 • Lời mời làm việc của bạn;
 • Bản sao LMIA và số LMIA của bạn;
 • Bằng chứng rằng bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ của công việc, chẳng hạn như bằng cấp và / hoặc bằng chứng kinh nghiệm của bạn.

Nếu bạn đang muốn làm việc ở Quebec, thì bạn cũng có thể cần phải có Chứng chỉ Chứng nhận Du Québec  (CAQ).

Nếu công việc của bạn là một phần của IMP và bạn không cần phải có LMIA, thì bạn nên mang theo các tài liệu sau ở biên giới:
 • Lời mời làm việc của bạn;
 • Đề nghị số lượng việc làm từ chủ lao động của bạn;
 • Bằng chứng rằng bạn không cần LMIA;
 • Bằng chứng rằng bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ của công việc, chẳng hạn như bằng cấp của bạn và / hoặc bằng chứng về kinh nghiệm.

Nếu bạn không cần LMIA và bạn đang muốn làm việc ở Quebec, bạn sẽ không cần phải có CAQ.

Ngoài ra, nếu giấy phép lao động của bạn hết hạn khi bạn ở ngoài Canada, bạn cũng có thể được phép nộp đơn xin giấy phép lao động tại POE nếu bạn đủ điều kiện. Bạn sẽ được yêu cầu cho nhân viên di trú biết rằng bạn đáp ứng các yêu cầu cho danh mục bạn đang nộp đơn.

Bạn nên kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện nhập cảnh vào Canada hay không trước khi đến biên giới Canada.

Cre: CIC News

error: Content is protected !!