Lý lịch tư pháp khi nhập cư Canada - EU Immi

Lý lịch tư pháp khi nhập cư Canada

Trong hầu hết các trường hợp, khi bạn nộp đơn xin trở thành thường trú nhân Canada, bạn và các thành viên gia đình của bạn cần phải có lý lịch tư pháp – giấy chứng nhận của cảnh sát.

Chính phủ Canada cũng có thể yêu cầu lý lịch tư pháp nếu bạn đến Canada với tư cách:

 • khách du lịch
 • sinh viên
 • người lao động tạm thời
 • caregiver – người chăm sóc

Lý lịch tư pháp dùng để xem xét bạn có từng phạm pháp không và đảm bảo rằng bạn không nằm những diện cấm nhập cảnh Canada.

Lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là một tuyên bố rằng bạn không có tiền án hoặc nếu có, nó sẽ là bản sao hồ sơ phạm tội của bạn. Họ giúp chúng tôi xác nhận rằng bạn có phạm phải bất kỳ lý do nào khiến bạn không thể được chấp nhận nhập cảnh vào Canada không.

Lý lịch tư pháp khác nhau ở mỗi quốc gia và lãnh thổ. Nó có thể được gọi là:

 • giấy chứng nhận cảnh sát
 • chứng chỉ hạnh kiểm tốt
 • trích lục lý lịch tư pháp hoặc
 • Vài cái tên khác

Nếu lý lịch tư pháp của bạn được thể hiện bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, hãy gửi chúng cùng với bản dịch từ người phiên dịch được chứng thực .

Ai cần có lý lịch tư pháp?

Bạn và bất kỳ thành viên nào trong gia đình từ 18 tuổi trở lên có thể cần phải có lý lịch tư pháp, tùy thuộc vào chương trình nhập cư bạn đăng ký.

Có thể lấy lý lịch tư pháp ở đâu?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải liên hệ với cảnh sát hoặc chính phủ để yêu cầu cung cấp chứng nhận này.

Có thể bạn sẽ phải:

 • cung cấp thông tin hoặc tài liệu, chẳng hạn như hình ảnh, dấu vân tay hoặc địa chỉ và ngày mà bạn sống ở quốc gia hoặc lãnh thổ đó
 • trả phí

Tìm hiểu cách thức và nơi lấy lý lịch tư pháp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến của Canada .

Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin liên lạc của quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn

Nếu thông tin liên lạc không có sẵn, hãy liên hệ với cơ quan cảnh sát quốc gia, hoặc đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn ở Canada.

Nếu quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn có tên mới

Nếu bạn sống ở một quốc gia đã thay đổi tên hoặc tình trạng của mình, lý lịch tư pháp nên được cấp từ các cơ quan quốc gia hiện tại của quốc gia đó.

Nếu bạn không thể nhận được lý lịch tư pháp từ quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn

Nếu bạn không thể lấy lý lịch tư pháp từ một quốc gia, bạn có trách nhiệm nêu ra lý do tại sao bạn không thể có được chứng nhận đó.

Để chứng minh rằng bạn không thể có được lý lịch tư pháp, bạn phải:

 • cho thấy bằng chứng rằng bạn đã yêu cầu lý lịch tư pháp từ các cơ quan một cách chính xác và
 • viết một lá thư giải thích tất cả những nỗ lực bạn đã làm để có được chứng nhận này

Ngay cả khi bạn gửi cho Chính phủ những giải trình trên thì không đảm bảo rằng bạn sẽ được chấp nhận.

Khi nào cần nộp lý lịch tư pháp?

Các chương trình khác nhau có thời gian khác nhau về việc gửi (các) lý lịch tư pháp.

Xem thời gian cụ thể từng chương trình

Nguồn Chính phủ Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!