Luật mới chương trình MVRP MALTA đầu tư nhận thẻ cư trú chỉ còn từ 130,000 EUR cho cả gia đình - EU Immi

Luật mới chương trình MVRP MALTA đầu tư nhận thẻ cư trú chỉ còn từ 130,000 EUR cho cả gia đình

Bộ di trú Malta đã đưa những thay đổi đáng kể vào tháng 1/ 2021 về điều kiện đầu tư trong chương trình định cư nhận thẻ thường trú nhân Malta. Đầu tư trái phiếu bị xóa bỏ, yêu cầu của chương trình có ba tiêu chí cơ bản như sau:

  • Đầu tư bất động sản tại Malta: Khách hàng có thể lựa chọn mua hoặc thuê bất động sản Malta và duy trì trong 05 năm
  • Thuê nhà 50.000€/5 năm tại Malta hoặc Gonzo, 60.000€/5 năm tại đảo chính Malta
  • Mua nhà tại Nam Malta hoặc Gozo không thấp hơn 300.000€, tại đảo chính Malta không thấp hơn 350.000€/5 năm
  • Hình thức đầu tư 250.000€ vào cổ phiếu hoặc trái phiếu Chính phủ. Và gói vay tài chính 70.000€ cũng sẽ bị bãi bỏ.
  • Hình thức quyên góp của chính phủ Malta:
    – Đương đơn mua BĐS tại Malta: Khoản quyên góp cho chính phủ là 68.000€
    – Đương đơn thuê BĐS tại Malta: Khoản quyên góp cho chính phủ là 98.000€
error: Content is protected !!