Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 09/2019 - EU Immi

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 09/2019

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực visa định cư tại Mỹ trong tháng 09/2019.

Visa định Cư Mỹ diện bảo lãnh gia đình
  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/08/1996 22/06/2008
F-2A C C C C C
F-2B 01/06/2014 01/06/2014 01/06/2014 01/07/1998 01/08/2008
F-3 01/09/2007 01/09/2007 01/09/2007 01/12/1995 01/02/1998
F4 01/11/2006 01/11/2006 22/09/2004 01/01/1997 01/07/1997

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 01/05/2013 01/05/2013 01/05/2013 08/11/1999 01/12/2008
F-2A 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019 01/07/2019
F-2B 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 01/03/1999 01/02/2009
F-3 22/01/2008 22/01/2008 22/01/2008 15/07/2000 01/08/1998
F-4 08/03/2007 08/03/2007 22/05/2005 22/12/1998 01/01/1998
Visa định cư Mỹ diện việc làm
  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn
Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không thể sử dụng, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa định cư Mỹ được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện việc làm Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/01/2014 U 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017
EB-2 01/01/2017 08/05/2009 01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018
EB-3 01/01/2014 01/07/2005 01/07/2016 01/07/2016 01/07/2016
Lao động không có tay nghề 22/11/2007 01/07/2005 01/07/2016 01/04/2016 01/07/2016
EB-4 U U U U U
Lao động tôn giáo đặc biệt U U U U U
EB-5 đầu tư trực tiếp(C5 & T5) 22/10/2014 01/09/2017 C C 22/10/2014
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng(I5 & R5) 22/10/2014 01/09/2017 C C 22/10/2014
Danh mục ưu tiên thứ năm của thị thực định cư Mỹ việc làm (I5 và R5):

Ngày hành động cuối cùng cho các danh mục I5 và R5 đã được liệt kê là “Hiện Tại” trong tháng 9 đối với tất cả các quốc gia trừ Trung Quốc và Việt Nam với ngày hành động cuối cùng là sẽ vào ngày 22 tháng 10 năm 2016 và Ấn Độ với ngày hành động cuối cùng là 01/09/2019.

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc   Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/09/2018 01/10/2017   01/10/2017 01/09/2018 01/09/2018
EB-2 C 01/11/2016   01/06/2009 C C
EB-3 C 01/01/2016   01/04/2010 C 01/01/2019
Lao động không có tay nghề C 01/06/2008   01/04/2010 C 01/01/2019
EB-4 C C   C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C   C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 22/11/2014   C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 22/11/2014   C C C

Các ngày hành động trong nhiều danh mục điều kiện nhập cư Mỹ và ưu tiên như “Bảo Lãnh Gia đình” và “Khối Việc làm” đang tiếp tục được đẩy xét  duyệt.

Như đã thông báo trong tháng trước, Việt Nam đã chính thức chạm mốc & đã sử dụng hết số lượng 700 visa EB-5 đã được cấp. Vì thế trong các tháng sắp đến sẽ quay ngược trở lại mốc thời gian như Trung Quốc đại lục.

Đồng thời, trong lịch thị thực tháng 09/2019, ở một số danh mục, vẫn tiếp tục có sự thụt lùi các ngày hành động cuối cùng ở 1 số nước vẫn tiếp tục xảy ra do số lượng hồ sơ quá nhiều

Nộp hồ sơ đầu tư EB-5 ngay trong thời gian tháng 08 này sẽ đảm bảo việc gia đình có được thẻ xanh Mỹ vẫn ở mức đầu tư 500.000 USD với cơ hội đầu tư vào các dự án tốt hiện tại đã được phê duyệt đơn I-924.

Liên hệ EU Immi ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết và được các luật sư thẩm định hồ sơ miễn phí cho gia đình. Hotline: 0961 675 650

[maxbutton id=”1″ ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!