Khác biệt giữa công dân và thường trú nhân Mỹ - EU Immi

Khác biệt giữa công dân và thường trú nhân Mỹ

Nhìn chung, quyền lợi và nghĩa vụ giữa thường trú nhân và công dân Mỹ không mấy khác biệt. Tuy vậy, đối với những người định cư lâu dài tại Mỹ thì việc nắm rõ sự khác biệt này sẽ đảm bảo được quyền lợi của mình, điển hình là về thời gian và tình trạng lưu trú tại Mỹ.

Thường trú nhân

Thường trú nhân hay người có thẻ xanh được quyền cư trú hợp pháp tại Mỹ trong thời hạn thẻ xanh có hiệu lực. Với tư cách này, bạn sẽ được quyền sinh sống và làm việc ở bất kỳ bang nào tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên đối với việc làm, tùy vào đòi hỏi của từng doanh nghiệp mà chủ lao động có thể yêu cầu tuyển nhân sự có quốc tịch Mỹ hoặc không.

Thẻ thường trú nhân Mỹ có 2 loại là: thẻ xanh có điều kiện (thẻ xanh 2 năm) và thẻ xanh vĩnh viễn (thẻ xanh 10 năm). Người có thẻ xanh có thể tự do ra vào Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn không nên vắng mặt khỏi Mỹ quá lâu vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tình trạng thường trú và sẽ khó khăn khi nhập tịch hơn. Ngoài ra, thường trú nhân sẽ không có quyền bầu cử trong các sự kiện chính trị từ cấp độ liên bang trở lên.

Quốc tịch Mỹ

Người đã có quốc tịch Hoa Kỳ sẽ nhận được đầy đủ và bền vững các quyền lợi hơn thường trú nhân. Công dân Mỹ sẽ được tham gia vào các sự kiện chính trị với quyền hạn cao nhất theo hiến pháp. Thêm vào đó, họ sẽ không bao giờ bị mất quốc tịch của mình,dù có sinh sống ở nước ngoài nhiều năm liền. Đây là một trong những lý do quan trọng mà bạn nên nhập quốc tịch ngay khi đủ điều kiện. Ngoài ra, khi có quốc tịch ban sẽ được quyền nhận hộ chiếu Mỹ và nhiều quyền lợi khác.

Dù bạn vẫn có quyền cư trú ở Mỹ với tư cách thường trú nhân bao lâu tùy ý chỉ cần gia hạn thẻ xanh, nhưng nếu muốn sống lâu dài ở Mỹ thì bạn nên chuẩn bị cho việc nhập tịch càng sớm càng tốt. Vì nếu là thường trú nhân thì khi vi phạm một vài điều khoản cư trú, thẻ xanh có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Bạn có thể bị nghi ngờ, thậm chí tước quyền cư trú hợp pháp nếu vắng mặt khỏi Mỹ trong thời gian quá lâu. Nếu thường trú nhân phạm tội hình sự thì khả năng bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ là gần như chắc chắn.

Mặt khác khi đã quyền công dân – có quốc tịch Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bị tước quốc tịch hay bị trục xuất vì bất kỳ lý do nào. Hơn thế, công dân Mỹ còn được phép bảo lãnh người thân thuộc nhiều diện khác nhau thay vì chỉ được phép bảo lãnh thân nhân trực tiếp như thường trú nhân. Để có thể duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ, thường trú nhân cần phải gia hạn thẻ xanh 10 năm một lần, nhưng công dân Mỹ thì không phải thực hiện thủ tục này. Chính vì thế, thường trú nhân sau khi sống tại Mỹ một thời gian nhất định và đủ điều kiện nhập tịch thì nên đăng ký xét quốc tịch để có được quyền công dân không giới hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!