Kết quả của chương trình định cư EB5 từ những con số biết nói! - EU Immi

Kết quả của chương trình định cư EB5 từ những con số biết nói!

Chương trình định cư EB5 đang dần trở lại quỹ đạo sau Đạo luật mới được ban hành từ tháng 3/2022.

Vừa qua Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố các số liệu thống kê mới nhất về tình hình xử lý đơn xin nhập cư I-526 của Quý 3 năm tài chính 2022. Với dữ liệu này, có thể thấy một cách chi tiết và rõ ràng tình hình xử lý đơn I-526, nhu cầu xin Visa EB-5, tỷ lệ chấp thuận trung bình và số hồ sơ tồn đọng tại USCIS.

Những số liệu nổi bật

Số đơn I-526 được nộp

  • Tổng cộng có 641 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn xin nhập cư I-526 trong 3 quý đầu của năm tài chính 2022 (từ 01/10/2021 đến 30/06/2022).
  • Chỉ có 32 đơn I-526 được nộp trong Quý 3 năm tài chính 2022 sau khi Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 được ủy quyền lại.

Số đơn I-526 được xét duyệt

  • USCIS chỉ xét duyệt 668 đơn I-526 trong 3 quý đầu tiên của năm tài chính 2022, giảm 76% so với cùng kỳ năm tài chính 2021.
  • Sự sụt giảm lớn về số đơn I-526 được xét duyệt là do USCIS đã tạm dừng xử lý các đơn I-526 đầu tư qua Trung tâm Vùng trong thời gian chương trình này hết hiệu lực.
  • Có 455 đơn I-526 được xử lý trong Quý 3 năm tài chính 2022 sau khi Chương trình Trung tâm Vùng được ủy quyền lại, tăng gần 200% so với quý trước.

Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526:

Mặc dù tỷ lệ chấp thuận trung bình của các đơn I-526 đã tăng “đáng kể” sau khi Chương trình Trung tâm Vùng được ủy quyền lại (từ 33% trong Quý 2 lên 58% trong Quý 3 năm tài chính 2022), nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình trước đây (75 %).

Đơn I-526 tồn đọng:

Cuối Quý 3 năm tài chính 2022 (ngày 30/06/2022), 12.988 đơn I-526 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS.

Để cập nhật thêm các tin tức mới về chương trình đầu tư định cư EB5 vui lòng liên hệ EU IMMI qua hotline: 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

error: Content is protected !!