Hưởng quyền lợi thẻ xanh sớm khi nộp hồ sơ EB5 đồng thời - EU Immi

Hưởng quyền lợi thẻ xanh sớm khi nộp hồ sơ EB5 đồng thời

Nói đến đầu tư định cư nước ngoài thì không thể không nhắc tới các dự án EB5. Một trong những cách định cư lấy Thẻ Xanh Mỹ chính thống được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn, bởi điều kiện tham gia dễ dàng mà mang lại nhiều quyền lợi cho phía nhà đầu tư. Chương trình này cho phép nhà đầu tư và gia đình sinh sống, làm việc và học tập ở bất cứ đâu tại Mỹ.

Trước đây, nhà đầu tư đang có thị thực không cư trú tại Mỹ không thể chuyển đổi tình trạng khi đơn I-526 chưa được phê duyệt. Và họ buộc phải rời khỏi Mỹ cho đến khi nhận được visa EB5. Tuy nhiên, sau khi Đạo luật Cải cách EB5 được thông qua năm 2022, nhà đầu tư có thể đồng thời nộp đơn I-526 và I-485 để điều chỉnh tình trạng cư trú ngay tại Mỹ.

Khả năng nộp cả hai đơn này cùng một lúc mang lại cho nhà đầu tư cơ hội được hưởng các lợi ích Thẻ xanh đáng kể trước khi được chấp thuận Thẻ xanh thực tế.

Tìm hiểu thêm Những hình thức định cư Mỹ được áp dụng phổ biến nhất

Ai có thể nộp hồ sơ chuyển đổi cư trú đồng thời?

Bất kỳ ai đang ở Hoa Kỳ có thị thực không cư trú như H-1B, E2 và F1. Và họ đã có ngày ưu tiên xét duyệt thị thực EB5 thì có thể nộp hồ sơ đồng thời. Kể từ khi chương trình đầu tư Trung tâm Vùng được cấp phép trở lại vào 15 tháng 5 năm 2022, các nhà đầu tư từ tất cả các nước có thể đầu tư EB5 trực tiếp ngay lập tức và đủ điều kiện để nộp hồ sơ chuyển đổi đồng thời.

Điều kiện để nộp hồ sơ EB5 đồng thời chuyển đổi cư trú

Điều kiện để nộp hồ sơ EB5 đồng thời là điều mà hầu hết các nhà đầu tư quan tâm. Nộp hồ sơ EB5 đồng thời cho phép các nhà đầu tư đang ở Mỹ theo diện thị thực khác đăng ký chuyển đổi tình trạng trong khi nộp Mẫu I-526E. Theo RIA, với hình thức này, các nhà đầu tư EB5 sẽ có được tình trạng thường trú nhân hợp pháp trong khi đơn I-526E của họ được xét duyệt.

Mẫu I-485 được sử dụng để thay đổi tình trạng nhập cư của những công dân nước ngoài. Với điều kiện họ đang tạm thời sống ở Hoa Kỳ trong tình trạng hợp pháp. Mẫu I-526E chỉ có thể được nộp bởi người nước ngoài tại Hoa Kỳ với tư cách không cư trú. Khi đó họ mới có thể nộp đơn hồ sơ EB5 đồng thời để điều chỉnh tình trạng. Điều khoản này thường áp dụng cho các nhà đầu tư đang ở Mỹ với diện visa như H-1B, L-1 và F-1.

Đây quả là một bước tiến cực kỳ có lợi cho các nhà đầu tư EB5. Hình thức nộp đơn EB5 chuyển đổi đồng thời giúp nhà đầu tư nhanh chóng đạt được mục tiêu sống, làm việc và học tập của họ tại Hoa Kỳ mà không bị giới hạn bởi các thị thực khác.

Tìm hiểu thêm Dự án đầu tư EB5 ưu tiên xét (rural)

Nhà đầu tư sẽ nhận được quyền lợi gì khi nộp hồ sơ EB5 đồng thời?

Tổng thống Biden đã thông qua Đạo luật Cải cách EB5 năm 2022 (RIA) vào ngày 15 tháng 3 năm 2022. Kể từ thời điểm đó, chương trình đầu tư Trung tâm khu vực EB5 được cấp phép trở lại.

Khả năng nộp Mẫu I-526 E và I-485 đồng thời là bước chuyển đổi quan trọng nhất của RIA. Nộp đồng thời EB5 giúp nhà đầu tư nhận được các quyền lợi trước khi có thẻ xanh dưới đây.

Tự do tái nhập cảnh Hoa Kỳ

Việc nộp đơn đồng thời rất có lợi. Nhà đầu tư sẽ được dỡ bỏ các hạn chế đi kèm với thị thực H-1B, E2 và F1. Việc nộp đơn EB5 đồng thời cũng mang lại cơ hội nộp đơn xin giấy phép thông hành. Đồng nghĩa, nhà đầu tư có thể tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không cần visa mỗi lần vào.

Tóm lại, việc nộp đơn đồng thời cho phép nhà đầu tư tự do đi lại đến Mỹ trước khi đơn I-526 của họ được chấp thuận.

Không bị giới hạn xin giấy phép việc làm

Khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đổi trạng thái, họ có thể đồng thời xin giấy phép lao động. Mẫu I-766 cho phép nhà đầu tư đăng ký bất kỳ công việc được ủy quyền hợp pháp hiện có. Và họ sẽ không bị ràng buộc với một chủ lao động cụ thể, như với thị thực H-1B.

Ngoài ra, sau khi điều chỉnh tình trạng, các nhà đầu tư EB5 tại Hoa Kỳ trên thị thực F1 sẽ đủ điều kiện để tạm dừng các yêu cầu hạn chế cụ thể áp đặt đối với công dân nước ngoài đang học tập tại Hoa Kỳ. Người nộp đơn có đủ điều kiện để xin giấy phép đi lại và giấy phép làm việc, học tập theo các chương trình thị thực dựa trên việc làm của Hoa Kỳ cho phép nộp hồ sơ đồng thời.

Anh chị đang quan tâm đến cách hưởng quyền lợi thẻ xanh sớm khi nộp hồ sơ EB5, vui lòng liên hệ công ty tư vấn đầu tư định cư uy tín EU Immi ngay hôm nay, để được hỗ trợ tư vấn thẩm định hồ sơ miễn phí: 

Hotline: 0961 675 650

Email: info@euimmi.vn 

error: Content is protected !!