Hướng dẫn xin giấy phép nhập cảnh Mỹ - EU Immi

Hướng dẫn xin giấy phép nhập cảnh Mỹ

Thường trú nhân đang cư trú bên ngoài lãnh thổ Mỹ bị mất thẻ xanh hoặc thẻ xanh bị hư hỏng, cắt góc có thể làm giấy phép để được nhập cảnh trở lại Mỹ. Giấy phép này được gọi là giấy phép nhập cảnh (boarding foil).

Tìm hiểu về giấy phép nhập cảnh Mỹ

Giấy phép nhập cảnh là giấy tờ cho phép thường trú nhân đang ở ngoài nước Mỹ bị mất thẻ xanh được phép lên máy bay để trở lại Mỹ.

Giấy phép nhập cảnh chỉ có giá trị nhập cảnh một lần trong vòng 30 ngày hoặc ngắn hơn.

Giấy phép nhập cảnh được cấp bởi Lãnh sự quán/ Đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài.

Tại Việt Nam, quý anh/chị có thể xin giấy phép nhập cảnh tại Lãnh sự quán Mỹ tại Tp.Hồ Chí Minh hoặc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Thuật ngữ tiếng Anh giấy phép này gọi là boarding foil.

Ai đủ điều kiện xin giấy phép nhập cảnh?
 • Là thường trú nhân vĩnh viễn (thẻ xanh 10 năm) hoặc tạm thời (thẻ xanh 2 năm).
 • Không bị mất hoặc từ bỏ trình trạng thường trú nhân.
 • Về Việt Nam du lịch tạm thời và không có ý định từ bỏ trình trạng thường trú nhân.
 • Muốn trở lại Mỹ sau khi vắng mặt ít hơn 1 năm hoặc 2 năm nếu trước khi ra khỏi Mỹ đã xin Giấy phép tái nhập cảnh (Hướng dẫn xin re-entry permit).
Ai không đủ điều kiện xin giấy phép nhập cảnh?

Trong một số trường hợp Giấy phép nhập cảnh không được cấp cho những người có điều kiện sau đây:

 • Đang có mặt tại Mỹ (nếu đang ở Mỹ mà mất thẻ xanh thì điền đơn I-90 xin cấp thẻ xanh khác);
 • Không còn là thường trú nhân vĩnh viễn hoặc tạm thời; hoặc là
 • Bạn đã được cấp Giấy phép nhập cảnh và vẫn còn giá trị, trừ khi giấy phép trước đó đã được trả lại cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) hoặc bị mất, bị đánh cắp, bị phá hủy hoặc bị cắt góc.

Nếu bạn có thẻ xanh 10 năm hết hạn hoặc thẻ xanh 2 năm hết hạn và đã nhận được I-797 cho biết tình trạng thường trú nhân đa được gia hạn, re-entry permit còn hiệu lực, hoặc dấu đóng trên visa lúc nhập cảnh trong vòng 1 năm bạn không cần phải xin Giấy phép nhập cảnh.

Quy trình xin giấy phép nhập cảnh

Thường trú nhân xin Giấy phép nhập cảnh để trở lại Mỹ tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Thường trú nhân cần phải điền đơn và cung cấp các giấy tờ hợp lệ để được giấy thông hành dành cho Thường trú nhân xuất cảnh Việt Nam khi không có Thẻ xanh.

 • Bước 1: Điền đơn I-131A.
 • Bước 2: Đóng phí nộp đơn I-131A ($575)
 • Bước 3: Đặt hẹn phỏng vấn
 • Bước 4: Đến Lãnh sự quán/Đại Sứ Quán Mỹ phỏng vấn theo lịch hẹn
Phân biệt giấy phép nhập cảnh và Visa SB-1

Giấy phép nhập cảnh là giấy phép được cấp cho thường trú nhân muốn trở lại Mỹ nhưng đã cư trú ngoài nước Mỹ ít hơn một năm mà thẻ xanh của người này bị mất, bị đánh cắp hoặc hư hỏng.

Visa SB-1 là thị thực dành cho thường trú nhân muốn trở lại Mỹ nhưng đã cư trú ngoài Mỹ hơn một năm hoặc quá thời hạn của Giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry Permit) vì lý do ngoài tầm kiểm soát. Visa SB-1 được gọi là visa tái nhập cảnh Mỹ (xem Hướng dẫn xin visa SB-1 tái nhập cảnh Mỹ).

(Cre: Greenvisa)

error: Content is protected !!