Hướng dẫn và đánh giá toàn bộ diện Start-Up Visa Canada - EU Immi

Hướng dẫn và đánh giá toàn bộ diện Start-Up Visa Canada

Bạn là một doanh nhân? Bạn đang quan tâm đến việc định cư Canada và bắt đầu kinh doanh?Start-Up Visa chính xác là chương trình mà bạn đang tim kiếm. Chính phủ Canada mở ra chương trình để thu hút nhà đầu tư và các doanh nhân trên toàn thế giới cùng thành lập các công ty khởi nghiệp và đóng góp vào nền kinh tế Canada. Đổi lại, Canada hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển, gia tăng giá trị cho nền kinh tế nói chung và tạo thêm việc làm cho người dân Canada.

Quá trình xin Start-Up Visa sẽ được theo dõi nhanh chóng. Mục tiêu là phê duyệt những ứng viên thành công trong vòng vài tuần. Thị thực Doanh nhân Canada cung cấp thẻ thường trú nhân, sau đó có thể thi lên quốc tịch.

QUY TRÌNH: GỒM 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Bước 1: Nhận hỗ trợ doanh nghiệp của bạn từ một nhà đầu tư được chỉ định

Bạn phải nhận được thư hỗ trợ từ một trong những tổ chức nhà đầu tư được chỉ định. Bức thư cần nêu rõ rằng họ sẽ tài trợ cho ý tưởng của bạn.

Tổ chức nhà đầu tư phải là một nhóm Quỹ đầu tư thiên thần (Angel Investors), Vườn ươm khởi nghiệp (Business Incubator) đủ điều kiện hoặc Quỹ đầu tư vốn (Venture Capital Fund) được chỉ định bởi chính phủ Canada để thực hiện chương trình Start-up Visa.

Sau khi bạn gửi ý tưởng của mình và thuyết phục một trong những quỹ vốn được chỉ định, nhóm nhà đầu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một lá thư ủng hộ. Họ cũng cung cấp cho IRCC Giấy chứng nhận về thỏa thuận và cam kết giữa tổ chức được chỉ định và ứng viên.

Số tiền tối thiểu bạn phải đảm bảo cho doanh nghiệp của mình là:

  • 200.000 CAD Quỹ đầu tư vốn (Venture Capital Fund),
  • 75,000 CAD Quỹ đầu tư thiên thần (Angel Investors),
  • 0 CAD Vườn ươm khởi nghiệp (Business Incubator) –> Khuyến khích

Bước 2: Đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ

Bạn phải có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc cả hai. Bạn cần cung cấp cho Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) bằng chứng về trình độ ngôn ngữ.

  • Điểm chuẩn ngôn ngữ Tiếng Anh CLB 5 (Nghe, Nói); và 4 (Đọc, Viết)
  • Niveaux de Compétence Linguistique Canadianiens (NCLC) 5 (Nghe, Nói) và 4 (Đọc, Viết) bằng tiếng Pháp

Bước 3: Chứng minh doanh nghiệp của bạn đáp ứng các yêu cầu về quyền sở hữu

Một doanh nghiệp có thể có tối đa năm chủ sở hữu khi bạn đăng ký chương trình. Mỗi người nộp đơn phải nắm giữ ít nhất 10% quyền biểu quyết trong doanh nghiệp. Tổ chức đầu tư được chỉ định và người nộp đơn phải cùng sở hữu trên 50% quyền biểu quyết trong doanh nghiệp.

Bước 4: Chứng minh tài chính

Bạn cần chứng minh với chính phủ Canada rằng bạn có đủ tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình khi định cư tại Canada. Chính phủ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính nào cho người nhập cư là doanh nhân.

Số tiền phụ thuộc vào quy mô gia đình của bạn, đây là biểu đồ gần đây:​

Số thành viên trong gia đình Nguồn vốn bắt buộc (USA Canada)
1 12,960 CAD
2 16.135 CAD
3 19.836 CAD
4 24.083 CAD
5 27.315 CAD
6 30,806 CAD
7 34.299 CAD
Đối với mỗi thành viên gia đình bổ sung 3.492 CAD

Nguồn: IRCC

error: Content is protected !!