Hệ thống giáo dục Canada - EU Immi

Hệ thống giáo dục Canada

Canada có một hệ thống giáo dục công mạnh mẽ và được tài trợ tốt từ chính phủ, phần lớn các trường học được quản lý bởi cấp tỉnh bang. Vì thế, một số khía cạnh về hệ thống giáo dục có thể khác nhau giữa các tỉnh bang. Tuy nhiên, do giáo dục được chính phủ liên bang giám sát nên dù là trường học nào ở bất kỳ đâu trên cả nước đều đảm bảo đạt tiêu chuẩn cao.

Ở Canada có cả hệ thống giáo dục công lẫn tư nhân. Chính phủ Canada trợ cấp rất nhiều cho giáo dục từ mẫu giáo đến cấp sau trung học, chi tiêu trung bình gần 6% GDP cho giáo dục. Điều này cho thấy Canada đầu tư cho giáo dục tương đối nhiều hơn so với mức trung bình giữa các quốc gia thuộc OECD.

Nhìn chung, hệ thống giáo dục được chia thành ba cấp độ:

  • Tiểu học
  • Trung học
  • Sau trung học

Giáo dục tư nhân và các hệ thống giáo dục khác – ví dụ, các trường học tôn giáo – cũng có cả ba cấp độ này.

Độ tuổi giáo dục

Bạn có biết: Canada là một trong những quốc gia có giáo dục nhất trên thế giới. Trong năm 2015, 90% người dân ở Canada từ 25 đến 64 tuổi ít nhất đã hoàn thành trung học và 66% đã có được chứng chỉ giáo dục sau trung học. Những con số này đều cao hơn mức trung bình của OECD lần lượt là 78% và 40%.

Giáo dục ở Canada bắt đầu cho trẻ em vào năm tròn 05 tuổi (ngoại trừ ở Ontario và Quebec, nơi trẻ em có thể bắt đầu đi học sớm hơn một năm). Tùy thuộc vào tỉnh bang, mẫu giáo có thể không bắt buộc. Bảng dưới đây cho thấy độ tuổi mà trẻ em được yêu cầu đi học (lưu ý: các yêu cầu có thể khác nhau đối với việc học tập tại nhà, và điều này hoàn toàn hợp pháp trên khắp cả nước).

Tỉnh Tuổi bắt buộc của giáo dục
Alberta 06 đến 16
British Columbia 06 đến 16
Manitoba 07 đến 18
New Brunswick 05 đến 18
Newfoundland 06 đến 16
Vùng lãnh thổ Tây Bắc 05 đến 18
Nova Scotia 05 đến 16
Ontario 06 đến 18
Đảo hoàng tử Edward 05 đến 16
Quebec  06 đến 16
Saskatchewan 07 đến 16
Yukon 06 đến 16

Giáo dục tiểu học

Sơ cấp hay còn được gọi là tiểu học, cấp độ này bắt đầu từ Mẫu giáo hoặc Lớp 1 (từ 6-7 tuổi) và xuyên suốt đến Lớp 8 (từ 13 đến 14 tuổi). Một năm học thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau. 

Giáo dục trung học

Thứ cấp hay còn được gọi là trung học, cấp độ này bắt đầu từ Lớp 9 ( từ 14 đến 15 tuổi) đến Lớp 12 (từ 17 đến 18 tuổi). Tại Ontario sẽ có lớp 12+. Tại Quebec, học sinh học trung học cho đến năm 16 tuổi. Sau đó, họ có thể tiếp tục học tại CEGEP, một trường đại học hai năm được tài trợ công khai, nơi học sinh có thể tiếp tục con đường học vấn và đạt được bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ nghề.

Giáo dục sau trung học

Canada có một mạng lưới rộng lớn các trường cao đẳng và đại học, cung cấp nền giáo dục sau trung học tốt nhất trên toàn thế giới. 

Canada có nhiều chương trình đại học được quốc tế công nhận ở cả khu vực thành thị và nông thôn trên toàn quốc. Bằng cấp được cấp  từ các trường đại học Canada thường được công nhận tương đương với bằng cấp từ các trường đại học khác trên toàn thế giới.

Năm học thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 4 hoặc tháng 5 và bao gồm hai học kỳ hoặc nhiều hơn. Nhiều tổ chức giáo dục sau trung học cho phép sinh viên tham gia các khóa học trong học kỳ thứ ba vào những tháng mùa hè. Nói chung, sinh viên có thể bắt đầu chương trình học tại một trường đại học vào tháng 9 (ở hầu hết các trường), hoặc vào tháng 1.

Các chương trình đại học có thể dạy xuyên suốt cả năm và sinh viên có thể bắt đầu một khóa học tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm.

Giáo dục bằng tiếng Anh và tiếng Pháp

Sinh viên có thể chọn học một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada. Một số tổ chức giáo dục có thể giảng dạy bằng cả hai ngôn ngữ, mặc dù sinh viên không cần phải thông thạo cả hai ngôn ngữ này để có thể học tập ở bất kỳ cấp độ nào ở Canada.

Trên khắp Canada, ngôn ngữ chính của giáo dục cấp trường là tiếng Anh. Tuy nhiên, giáo dục tiếng Pháp cũng được cung cấp rộng rãi trong cả nước. Bất kể ngôn ngữ giảng dạy chính là gì thì tiếng Pháp hoặc tiếng Anh đều là ngôn ngữ thứ hai thường được dạy từ khi còn nhỏ.

Ở Quebec, học sinh thường được yêu cầu đi học bằng tiếng Pháp cho đến khi hết cấp ba. Có một số trường hợp ngoại lệ mà một đứa trẻ có thể được nhận chứng nhận đủ điều kiện để học tập bằng tiếng Anh:

  • Nếu mẹ hoặc cha của một đứa trẻ từng theo học tiểu học bằng tiếng Anh ở Canada;
  • Nếu đứa trẻ đó, hoặc anh chị em của chúng, đã được giáo dục ở trường tiểu học hoặc trung học bằng tiếng Anh ở Canada (nếu mẹ hoặc cha của đứa trẻ là công dân Canada);
  • Nếu mẹ hoặc cha của một đứa trẻ đi học ở Quebec sau ngày 26 tháng 8 năm 1977 và có thể đã được tuyên bố là đủ điều kiện để được giảng dạy bằng tiếng Anh tại thời điểm đó (nếu mẹ hoặc cha của đứa trẻ là công dân Canada).

Ngoài ra, trẻ em có thể đi học bằng tiếng Anh nếu có cha mẹ sinh sống ở Quebec tạm thời (ví dụ: có giấy phép làm việc hoặc học tập).

Tuy nhiên, khi những người mới đến Canada định cư ở Quebec, con cái của họ được yêu cầu phải học trường công lập bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, vẫn có các trường tư giảng dạy bằng tiếng Anh có sẵn ở Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!