Golden Visa Bồ Đào Nha thực sự bị xóa bỏ? - EU Immi

Golden Visa Bồ Đào Nha thực sự bị xóa bỏ?

Sau sự đóng cửa của chương trình đầu tư định cư Ireland. Tiếp theo là dự báo đóng cửa chương trình Goden visa Bồ Đào Nha không chỉ ở hạng mục bất động sản như được dự đoán mà có thể hầu hết ở tất cả (bao gồm: công ty, đầu tư thông qua quỹ).

Dự thảo sửa đổi Luật Nhập cư và Thị thực Vàng: 16/02/2023

Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin gần đây về Cuộc họp của Hội đồng Bộ, dự kiến hôm 16/02/2023, IAS muốn thông báo cho các nhà đầu tư rằng Chính phủ đã trình bày các điều khoản chung của đề xuất cải cách nhà ở, trong đó bao gồm sửa đổi của Luật Di trú, được gọi là NHẬP CẢNH, LƯU TRÚ, XUẤT CẢNH VÀ RÚT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI RA KHỎI LÃNH THỔ QUỐC GIA (Luật 23/2007, từ ngày 04 tháng 7).

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng António Costa, đã thông báo rằng Chính phủ có ý định xem xét lại chương trình Golden Visa, cụ thể là những gì liên quan đến các lựa chọn đầu tư bất động sản.

Bước tiếp theo sẽ là một cuộc thảo luận công khai, trong đó tất cả các bên liên quan sẽ được mời đưa ra phản hồi của họ. Cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong tháng 03/2022.

Sau cuộc thảo luận, một cuộc họp mới của Hội đồng sẽ diễn ra, một đề xuất cuối cùng sẽ được trình lên Nghị viện và được biểu quyết chung. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ được thảo luận bởi một ủy ban riêng biệt, ủy ban này sẽ đưa ra dự thảo cuối cùng. Phiên bản cuối cùng sau đó sẽ quay trở lại Nghị viện để phê duyệt chung.

Link tham khảo:

https://bit.ly/41avNSy

https://bit.ly/3lLNLdX

Bước tiếp theo, một trong ba thực tế có thể xảy ra:

TH1: Phê chuẩn trực tiếp và trong trường hợp này, đề xuất sẽ có hiệu lực được quy định trong đề xuất. Về chủ đề này, có thể thỏa thuận về một giai đoạn chuyển tiếp.

TH2: Tổng thống nước Cộng hòa không chấp nhận đề xuất như hiện tại và trả lại cho Nghị viện để sửa đổi hoặc

TH3: Tổng thống Cộng hòa Cộng hòa chấp nhận tài liệu nhưng yêu cầu đánh giá của Tòa án Hiến pháp.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu là những thay đổi mới sẽ được áp dụng cho các lần nộp mới và không ảnh hưởng đến các Nhà đầu tư Golden Visa đã nộp cho chương trình.

EU Immi tiếp tục cập nhật tin tức đến các nhà đầu tư sau 16/03 tới đây.

Các anh chị nhà đầu tư cần tìm hiểu thêm về chương trình vui lòng liên hệ hotline: 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

error: Content is protected !!