Giấy phép làm việc trở nên dễ dàng hơn ở Canada - EU Immi

Giấy phép làm việc trở nên dễ dàng hơn ở Canada

Giờ đây, đương đơn nhập cư không cần phải đợi 4 tháng trước khi giấy phép lao động của họ hết hạn để nộp đơn xin BOWP. Họ có thể đủ điều kiện nhận BOWP ngay cả khi giấy phép lao động của họ hết hạn.

Canada gần đây đã công bố những thay đổi đối với chương trình Giấy phép Làm việc Mở rộng Cầu nối (BOWP) sẽ giúp chương trình này dễ tiếp cận hơn.

BOWPs dành cho những người có giấy phép lao động đủ điều kiện đã nộp đơn xin thường trú tại Canada. Quan điểm của BOWP là cho phép những người lao động này tiếp tục làm việc tại Canada trong khi họ chờ Người tị nạn nhập cư và Quốc tịch Canada (IRCC) đưa ra quyết định về đơn xin thường trú của họ.

Theo những thay đổi được thông báo vào tháng 9 , không còn giới hạn về thời điểm bạn có thể đăng ký BOWP. Trước đây, bạn chỉ có thể nộp đơn trong vòng bốn tháng kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn.

Ngoài ra, bây giờ bạn có thể đủ điều kiện nếu trạng thái của bạn đã hết hạn và bạn đủ điều kiện để khôi phục hoặc nếu bạn ở Canada với “trạng thái được duy trì”. Theo các quy tắc cũ, bạn không đủ điều kiện để nộp đơn xin BOWP nếu giấy phép lao động của bạn đã hết hạn.

Ngoài tất cả những điều này, BOWP đã mở cho các loại ứng viên sau:

 • Các ứng viên của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) nếu họ có một bản sao của thư đề cử cho biết việc làm của họ không bị hạn chế và họ đã chọn “Giấy phép Làm việc Mở” trên đơn đăng ký của mình.
 • Những người đăng ký Thí điểm Nông sản thực phẩm nếu họ nộp đơn đăng ký trực tuyến và cung cấp thư chấp thuận về nguyên tắc trong trường “Thông tin Khách hàng” cùng với đơn đăng ký của họ.
 • Những người lao động có tay nghề cao ở Quebec trở nên đủ điều kiện sau khi hồ sơ của họ vượt qua vòng kiểm tra tính đầy đủ.

BOWP dành cho công nhân lành nghề Quebec và người nộp đơn PNP có thể có giá trị trong 24 tháng hoặc cho đến khi hộ chiếu của họ hết hạn, tùy điều kiện nào đến trước. Điều này nhằm đảm bảo những người nộp đơn này có đủ thời gian ở Canada để chờ hết thời gian xử lý.

BOWPs được cấp cho những người thuộc diện nhập cư khác sẽ có giá trị trong 12 tháng.

Vợ / chồng của những người nắm giữ BOWP không tự động nhận được BOWP. Nếu vợ / chồng của bạn muốn làm việc tại Canada, họ có thể đăng ký với tư cách là vợ / chồng của một công nhân lành nghề hoặc với tư cách là vợ / chồng của một sinh viên toàn thời gian, tùy theo điều kiện nào áp dụng. Vợ / chồng của những người có giấy phép du học có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở của vợ / chồng nếu họ đủ điều kiện để được cấp Giấy phép Làm việc sau Tốt nghiệp (PGWP).

Ai đủ điều kiện nhận BOWP?

Điểm của BOWP là cho phép những người đã ở Canada tiếp tục làm việc trong khi đơn xin thường trú nhân của họ đang được xử lý. Họ không cần Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA), thường được yêu cầu đối với những người có giấy phép lao động vì nhờ làm việc tại Canada, họ đã mang lại lợi ích kinh tế.

Do đó, bạn không thể nộp đơn tại cảng nhập cảnh. Bạn phải nộp đơn từ bên trong Canada vì, trong mắt chính phủ, sự hiện diện của bạn ở đây cho phép bạn được miễn LMIA.

Nếu bạn đã đăng ký thường trú nhân theo một trong các chương trình sau, bạn có thể đủ điều kiện nhận BOWP:

 • Chương trình công nhân lành nghề liên bang (FSWP)
 • Lớp trải nghiệm Canada  (CEC)
 • Chương trình giao dịch có tay nghề liên bang (FSTP)
 • Chăm sóc lớp trẻ em hoặc chăm sóc người có nhu cầu khám chữa bệnh cao trước ngày 18/6/2019
 • Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) dành cho những người nộp đơn không có giới hạn của nhà tuyển dụng đối với việc đề cử
 • Thí điểm nông sản (AFP)
 • Tầng lớp công nhân lành nghề Quebec (QSWC)

Vợ / chồng của những người nắm giữ BOWP

Nếu vợ / chồng của bạn muốn làm việc ở Canada trong khi bạn đang ở đây trên BOWP. Họ sẽ phải cung cấp tài liệu bổ sung, được viết trên hướng dẫn của người có giấy phép lao động trên trang web của chính phủ .

Ngoài ra, BOWP của bạn phải có giá trị trong tối thiểu sáu tháng, bất kể bạn đã đăng ký chương trình nào.

Bạn phải ở Canada, nhưng đối tác của bạn có thể ở trong hoặc ngoài nước. Nếu cả hai bạn đều ở trong nước, bạn có thể nộp đơn cùng nhau, cả đơn xin BOWP và đơn cho vợ / chồng của bạn, được gọi là C41 WP. Giấy phép lao động của vợ / chồng bạn không thể được cấp trước giấy phép của bạn. Vì vậy, nếu họ ở bên ngoài Canada, họ phải đợi cho đến khi bạn nhận được BOWP của mình trước khi họ có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở theo diện vợ chồng.

Tùy thuộc vào chương trình bạn đăng ký, sẽ có những yêu cầu khác nhau đối với vợ / chồng của bạn. Nếu bạn nộp đơn theo các chương trình sau, vợ / chồng của bạn chỉ có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động nếu bạn làm việc trong một nghề có tay nghề cao, thuộc Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) các cấp độ kỹ năng 0, A hoặc B:

 • Chương trình công nhân lành nghề liên bang
 • Lớp học trải nghiệm Canada
 • Ứng viên đăng ký người chăm sóc trước ngày 18 tháng 6 năm 2019
 • Thí điểm nông sản

Nếu bạn đang nộp đơn theo lớp Công nhân lành nghề Quebec hoặc PNP, trình độ kỹ năng nghề nghiệp của bạn không quan trọng đối với tính đủ điều kiện của vợ / chồng bạn.

Tuy nhiên, đương đơn của Federal Skilled Trades phải thực hiện công việc thuộc một trong những nghề thương mại có tay nghề cao ở cấp độ kỹ năng B của NOC để vợ / chồng của họ đủ điều kiện nhận giấy phép lao động.

Cre: CIC News

error: Content is protected !!