fbpx
T2-T6 08:30-17:30
info@euimmi.vn
+84 96 167 56 50

Chứng nhận từ đối tác

Giấy phép chứng nhận EU Immi là đơn vị giới thiệu và phân phối chính thức các dự án EB-5 của trung tâm vùng CanAm Enterprises