Express Entry: Canada tổ chức lễ rút thăm CEC đầu tiên của tháng 9 - EU Immi

Express Entry: Canada tổ chức lễ rút thăm CEC đầu tiên của tháng 9

Canada đã mời 2.000 ứng viên Express Entry nộp đơn xin thường trú vào ngày 14 tháng 9.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã mời các ứng viên thuộc Lớp trải nghiệm Canada (CEC) có điểm số ít nhất là 462. Các ứng viên được mời hiện có 60 ngày để nộp đơn xin thường trú nhân.

Lần rút thăm này đến muộn hơn dự kiến, vì năm nay IRCC thường tổ chức một cuộc rút thăm CEC sau một cuộc rút thăm của Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP). Thông thường, IRCC tổ chức bốc thăm PNP vào các ngày thứ Tư, sau đó là bốc thăm CEC vào thứ Năm. Tuy nhiên, lễ bốc thăm dự kiến ​​vào ngày 2 tháng 9 của CEC đã không đến.

error: Content is protected !!