Express Entry: Canada mời 635 ứng viên PNP - EU Immi

Express Entry: Canada mời 635 ứng viên PNP

635 ứng cử viên khác của Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP) trong hệ thống Express Entry đã được mời nộp đơn xin thường trú.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tổ chức đợt rút thăm mới nhất vào ngày 1 tháng 9. Mức điểm tối thiểu là 764, vì tất cả các ứng cử viên đều có đề cử cấp tỉnh trị giá 600 điểm trong hệ thống Express Entry. Số điểm tối đa mà một người có thể nhận được là 1.200.

Thời gian giới hạn cho những người có số điểm tối thiểu là ngày 12/4/2021 lúc 12:21:45 UTC. IRCC công bố tỷ số hòa cho mỗi lần rút bất kể có hòa thực sự hay không.

Các ứng viên được mời hiện có 60 ngày để nộp đơn xin thường trú nhân.

Xử lý đơn đăng ký Express Entry tồn đọng

Bây giờ đã là cuối mùa hè năm 2021, và – không giống như năm ngoái trong thời kỳ đại dịch – IRCC cho đến nay chỉ mời ứng viên PNP và Canada Experience Class (CEC).

Mặc dù IRCC đang hoàn thiện hồ sơ cho các ứng viên CEC đã nộp đơn vào tháng 1, nhưng các ứng viên Express Entry từ các chương trình khác có thể bị chậm trễ. IRCC cho biết đó là do khả năng xử lý các ứng dụng này có hạn.

Kể từ ngày 26 tháng 3, IRCC đã xóa thanh tiến trình trên tất cả các tài khoản trực tuyến của ứng viên Express Entry. Tuy nhiên, ứng viên vẫn có thể nhận được thông tin hiện tại về tình trạng đơn đăng ký của mình bằng cách kiểm tra phần “Thông tin chi tiết về tình trạng đơn đăng ký”.

Lời mời Express Entry tăng gần gấp đôi mức năm 2020

IRCC đã tăng gần gấp đôi số Thư mời đăng ký (ITA) được phát hành hàng năm. Cho đến nay vào năm 2021, IRCC đã gửi 106.414 ITA. Với nhiều lời mời hơn, cơ hội cao hơn rằng IRCC sẽ thừa nhận mục tiêu 108.500 người mới đến thông qua hệ thống Express Entry vào năm 2021.

error: Content is protected !!