Express Entry Canada bị ảnh hưởng bởi hệ thống NOC 2021 - EU Immi

Express Entry Canada bị ảnh hưởng bởi hệ thống NOC 2021

Theo thông tin của Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) xác nhận rằng đã có sự cố CNTT trong hệ thống Express Entry sau khi triển khai Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) 2021.

Điều này bao gồm các ứng cử viên Express Entry đang tham gia Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP).

Mặc dù IRCC cho biết bộ đang kiểm tra chặt chẽ các vấn đề này và nỗ lực giải quyết, nhưng không có mốc thời gian nào được đưa ra cho các giải pháp đó.

Một số ứng viên không đủ điều kiện đã nhận được ITA trong đợt rút thăm Express Entry gần đây nhất

IRCC cho biết khách hàng đang được hệ thống thông báo rằng, họ đáp ứng tiêu chí đầu vào tối thiểu (MEC) của Lớp kinh nghiệm Canada (CEC) ngay cả trong một số trường hợp họ không có đủ kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Do sự cố này, một số ITA đã được cấp không chính xác cho các ứng viên, bao gồm cả một số ứng viên PNP, trong vòng mời ngày 23 tháng 11.

Lỗi hệ thống cũng đã ảnh hưởng đến các ứng viên PNP đang cố cập nhật hồ sơ Express Entry Canada của họ để phản ánh việc chuyển sang NOC 2021.

Mã tổng hợp 93888 khiến một số hồ sơ Express Entry không đủ điều kiện nhận ITA.

Mã tổng hợp này do IRCC tạo ra như một giải pháp thay thế để đảm bảo những người nộp đơn này có thể tiếp tục được đánh giá theo NOC 2016.

Để biết thêm thông tin mới về chương trình dịnh cư Canada anh chị vui lòng liên hệ hot line ngay nhé: 0961.675.650

error: Content is protected !!