Chuẩn bị ngay hồ sơ EB-5 với mức đầu tư 800,000 USD cùng dự án Jefferson Terminal có vốn chính phủ tỉnh bang (Đã chấp thuận I924) - EU Immi

Dự án trạm Jefferson Terminal – Texas 800,000 USD cùng công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, giữ vốn bằng trái phiếu đô thị

Dự án đã nhận được chấp thuận I-924

Tổng quan dự án

Cập nhật mới nhất: Sở Di Trú chính thức cập nhật mức đầu tư 800,000 USD trên trang chính EB-5. Như tin đã đưa, 22/6/2021, Tòa án Liên bang California đã bác bỏ qua Quy tắc cuối cùng về hiện đại hóa chương trình EB-5 với mức đầu tư 900,000$. Trong khi USCIS xem xét quyết định này, sở di trú sẽ áp dụng các quy định EB-5 có hiệu lực trước khi quy tắc được hoàn thiện vào ngày 21/11/2019.

  • Không lưu giữ ngày ưu tiên dựa trên đơn I-526 đã được phê duyệt;
  • Mức đầu tư: 800.000 đô la;
  • Cho phép tiểu bang TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao; và Các thủ tục USCIS trước đây về việc loại bỏ các điều kiện về thường trú.”

Điểm mạnh dự án

Chi tiết dự án

  • Đơn vị phát triển: Tập đoàn Fortress Transportation & Infrastructure Investor
  • Video dự án: tại đây
  • Website của trung tâm vùng CanAm EB-5: tại đây
  • Tiến độ: Đã khởi công, hoàn tất cuối 2021
  • Dự án: Vận hành từ năm 2012, dự án xây dựng nâng cấp đang ở giai đoạn cuối.

Hình ảnh dự án

Tin di trú EB-5

error: Content is protected !!