Dự án Jefferson Terminal II trạm trung chuyển dầu khí, niêm yết trên sàn chứng khoán (800.000 USD)  - EU Immi

Dự án EB-5: Jefferson Terminal II trạm trung chuyển dầu khí, niêm yết trên sàn chứng khoán (800.000 USD) 

Tổng quan dự án

 • Jefferson Terminal vận hành một nhà ga logistics sản phẩm tinh chế và dầu thô có kết nối đường ống, đường sắt, hàng hải và nhà máy lọc dầu ở Beaumont, Texas, trung tâm của các khu vực tinh chế và hóa dầu lớn nhất Bắc Mỹ.
 • Bến trung chuyển và lưu trữ của Jefferson Terminal cung cấp mối liên kết quan trọng giữa các nhà sản xuất dầu thô, nhà máy lọc dầu và người tiêu dùng thị trường cuối để cho phép xử lý, lưu trữ và pha trộn hiệu quả và an toàn nhiều loại sản phẩm cho một số công ty lớn nhất thị trường năng lượng toàn cầu.
 • Tài sản hiện tại của Jefferson Terminal bao gồm 20 bồn chứa với tổng dung tích vỏ là 4,3 triệu thùng chứa sản phẩm thô và tinh chế, khoảng 25 dặm cơ sở hạ tầng đường sắt, 2 bến tàu lớn và 3 đường ống chính kết nối trực tiếp đến các nhà máy lọc dầu khu vực và mạng lưới đường ống dầu mỏ rộng lớn hơn.
 • Tháng 7 năm 2021, Jefferson Terminal đã ký kết Thỏa thuận Dịch vụ Nhà ga 10 năm với ExxonMobil để xây dựng thêm kho chứa, đường ống và năng lực hàng hải cũng như cơ sở hạ tầng liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác dầu mỏ, dầu diesel và dầu tuần hoàn nhẹ.
 • Để đáp ứng nhu cầu của ExxonMobil, Jefferson Terminal đang tiến hành mở rộng thêm Giai đoạn II, công việc mở rộng dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động sử dụng cơ sở hạ tầng hàng hải hiện có của Jefferson Terminal, nâng cao năng lực logistics và tăng cường giá trị chiến lược để hỗ trợ Beaumont Refinery của ExxonMobil cũng như các mối quan hệ đối tác chiến lược khác.

Chi tiết dự án

 • Nghiên cứu Tác động Kinh tế chứng minh rằng dự án được đặt và chủ yếu hoạt động kinh doanh trong TEA và dự báo rằng hơn 2.200 việc làm đủ điều kiện (gián tiếp và phát sinh) sẽ được tạo ra theo Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5, vượt xa các yêu cầu tạo việc làm cần thiết của USCIS.
 •  Xây dựng thêm 10 bể chứa để chứa dầu mỏ, dầu diesel và LCO
 •  Lắp đặt cơ sở hạ tầng kết nối (đường ống và ống phân phối) để nối các bể chứa mới với các hệ thống đường ống nội đầu cuối hiện có
 •  Xây dựng một trạm chất tải mới có khả năng chấp nhận xe bồn Suezmax và Aframax.
 •  Kết nối và kích hoạt các thành phần không sử dụng của đường ống chéo đa kênh chạy bên dưới sông Neches giữa Jefferson Terminal và ExxonMobil Beaumont Refinery.
 •  Nâng cấp hệ thống điều khiển tổng thể của Jefferson Terminal để đảm bảo điều khiển và giám sát tập trung một cách an toàn và đáng tin cậy đối với hoạt động vận chuyển sản phẩm thông qua các tài sản đường sắt, hàng hải và đường ống.
 • Công việc mở rộng dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động sử dụng cơ sở hạ tầng hàng hải hiện có của Jefferson Terminal, nâng cao năng lực logistics và tăng cường giá trị chiến lược để hỗ trợ Beaumont Refinery của ExxonMobil cũng như các mối quan hệ đối tác chiến lược khác. Jefferson Terminal đã bắt đầu thiết kế và xây dựng cho giai đoạn thứ hai của kế hoạch tổng thể này.

Cơ cấu vốn & kế hoạch sử dụng vốn

 • Tài sản đảm bảo EB5: Khoản vay EB5 được phân loại là nợ lửng và sẽ được đảm bảo bằng quyền thế chấp ưu tiên thứ nhất đối với 100% lợi ích vốn cổ phần trong pháp nhân sở hữu gián tiếp tài sản của Jefferson Terminal.
 • Thời hạn của khoản vay EB5: 5 năm 
 • Tài trợ mở rộng dự án:

  – Loạt trái phiếu: 203,1 triệu đôla

  – Khoản vay EB5: 28 triệu đôla

  – Tổng số nguồn: 231,1 triệu đôla

 • Tổng số vốn hóa:

– Số vốn khác: (42,4%)

– Khoản vay EB5 giai đoạn I: (1,7%)

– Khoản vay EB5 giai đoạn II: 28 triệu đôla (1,8%)

– Vốn chủ sở hữu đầu tư của FTAI: 847,4 triệu đôla (53,9%)

– Tổng số vốn hóa: 1572,2 triệu đôla

 

Điểm mạnh dự án

Sơ đồ chuỗi cung ứng đầu tư & sản phẩm tinh chế 

Tin di trú EB-5

error: Content is protected !!