Định cư Mỹ - Lịch thị thực tháng 02/2023 - EU Immi

Định cư Mỹ – Lịch thị thực tháng 02/2023

Theo lịch thị thực định cư Mỹ tháng 02/2023, Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ (NVC) hiện tại đang có sẵn lượng Visa để cấp cho các Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam.

Bản tin thị thực của tháng 02/2023 này không có thay đổi so với tháng 01 vừa qua đối với các danh mục dành cho thị thực thuộc chương trình đầu tư EB-5.

Ngoại trừ Trung Quốc đại lục và Ấn Độ, không được đánh dấu “C” – current (thị thực định cư có sẵn cho mọi ứng viên đủ điều kiện) đối với tất cả các mục thuộc chương trình EB-5, các quốc gia còn lại – trong đó có Việt Nam (mục All Chargeability Areas Except Those Listed) đều đang có sẵn lượng Visa dành cho các Nhà đầu tư.

Phần A: Ngày hành động cuối cùng – Final Action Dates

Bảng A cho biết những đơn xin thẻ xanh có ngày ưu tiên đã đến lượt được phê duyệt.

Chú thích:

“C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại, có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ tiêu chuẩn.

“U”: không được ủy quyền. Điều này có nghĩa là visa không được ủy quyền để cấp cho ứng viên.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức trên bảng.

Đầu tư EB-5 trực tiếp & gián tiếp qua Trung tâm Vùng: Ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ, các quốc gia khác không bị tồn đọng hồ sơ và có sẵn Visa dành cho Nhà đầu tư.

Đầu tư EB-5 vào khu vực nông thôn/tỷ lệ thất nghiệp cao/dự án cơ sở hạ tầng: Visa được cấp có sẵn cho Nhà đầu tư của tất cả các nước.

Phần B: Ngày nộp hồ sơ – Dates For Filing

Bảng B cho biết những đương đơn xin thẻ xanh đang sống bên ngoài nước Mỹ có thể nộp đơn xin thị thực cho Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC).

Theo bảng trên, các Nhà đầu tư Việt Nam (thuộc danh mục All Chargeability Areas Except Those Listed) với tình trạng “C” (đủ lượng Visa có sẵn cho ứng viên) có thể ngay lập tức nộp hồ sơ EB-5 để rút ngắn thời gian xử lý và nhanh chóng nhận thẻ xanh để cả gia đình được sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch thị thực định cư Mỹ vui lòng liên hệ hotline: 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

error: Content is protected !!