ĐỊNH CƯ MỸ L1A & EB-1C | DIỆN DOANH NHÂN - EU Immi

ĐỊNH CƯ MỸ L1A & EB-1C | DIỆN DOANH NHÂN

L1A – EB-1C là chương trình nhập cư cho phép “các nhà điều hành, giám đốc đa quốc gia” đến sống và làm việc tại Hoa Kỳ thông qua việc thành lập hoặc mua – sau đó điều hành doanh nghiệp bên Mỹ để tạo ra công ăn việc làm cho công dân Mỹ, được USCIS ban hành từ năm 1990 (Link chi tiết tại đây)

Hồ sơ gồm: Đương đơn + vợ/chồng + con cái trên/dưới 21 tuổi.

Điều kiện nộp đơn L1A:

1. Đang sở hữu, điều hành công ty ở Việt Nam ít nhất 3 năm. Báo cáo tài chính rõ ràng trong 3 năm.

2. Là nhà điều hành cấp cao công ty Việt Nam ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm.

3. Có ảnh hưởng quan trọng đối với các hoạt động và chỉ đạo của toàn thể công ty Việt Nam.

4. Công ty Việt Nam có ít nhất 15 nhân viên và doanh thu trên 1 triệu USD

5. Tiến hành thành lập công ty mới ở Mỹ là chi nhánh hoặc công ty có đồng chủ sở hữu với công ty Việt Nam (có thể khác ngành nghề).

Việc duy trì Visa L1A:

1. Công ty ở Việt Nam vẫn hoạt động bình thường.

2. Công ty ở Mỹ cần tạo ra ít nhất 6 việc làm và có đầy đủ 4 cấp độ:

 • Cấp điều hành (Executive) – Đương đơn
 • Cấp quản lý (Manager) – Công dân Mỹ/người có giấy phép lao động
 • Cấp giám sát (Supervisor) – Công dân Mỹ/người có giấy phép lao động
 • Cấp nhân viên (Employee) – Công dân Mỹ/người có giấy phép lao động

3. Công ty mới ở Mỹ có bản kế hoạch kinh doanh (Business plan) rõ ràng.

4. Công ty Mỹ có tài khoản ngân hàng ít nhất 25.000 USD

5. Thời hạn Visa L1A là 7 năm, lần đầu 1 năm, lần sau gia hạn mỗi 2 năm.

Nộp đơn EB-1C để nhận thẻ xanh vĩnh viễn

1. Chi nhánh hoặc công ty con ở Mỹ đã hoạt động được ít nhất 1 năm.

2. Công ty ở Mỹ cần tạo ra thêm ít nhất 15 việc làm và vẫn đảm bảo đầy đủ 4 cấp độ:

 • Cấp điều hành (Executive) – Đương đơn
 • Cấp quản lý (Manager) – Công dân Mỹ
 • Cấp giám sát (Supervisor) – Công dân Mỹ
 • Cấp nhân viên (Employee) – Công dân Mỹ
Ưu điểm

1. Không cần chứng minh nguồn tiền

2. Không yêu cầu ngoại ngữ

3. Đầu tư an toàn, tự kiểm soát tài chính

4. Đương đơn và con cái hưởng quyền lợi như công dân Mỹ

5. Trực tiếp nhận thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm, không qua thẻ xanh 2 năm

6. Phù hợp với gia đình có con quá tuổi hồ sơ EB5

7. Quota nhiều, khoảng 40040 suất/năm

Quy trình ban đầu:

1. Xác định tiểu bang, thành phố mà nhà đầu muốn thành lập/mua công ty.

2. Xác định ngành nghề nhà đầu tư muốn kinh doanh

3. Xác định chi phí dự tính của việc thành lập/mua công ty.

Quy trình sau khi ký hợp đồng:
Bước Chi tiết Thời gian
Bước 1:

Mua Công ty bên Mỹ

 • KH ký giấy ủy quyền cho luật sư
 • Luật sư tìm kiếm công ty theo yêu cầu KH
 • KH chọn ra 3 công ty phù hợp, sau đó luật sư xin báo cáo tài chính.
 • KH xem báo cáo tài chính rồi chọn ra 1 công ty tốt nhất
 • Luật sư tiến hành đàm phán – kiểm toán – thực hiện mua
6-9 tháng
Bước 2:

Chuẩn bị hồ sơ

 • Chuẩn bị hồ sơ L1A
 • Chuẩn bị hồ sơ EB-1C
2 tuần
Bước 3:

Chờ chấp thuận

 • Được chấp thuận hồ sơ L1A
15 ngày
Bước 4:

Chờ nhận Visa L1A

 • Nhận visa L1A từ lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam
2-3 tháng
Bước 5:

Đến Mỹ

 • KH đến Mỹ với visa L1A và điều hành doanh nghiệp
 • KH chờ chấp thuận EB-1C
Bước 6:

Điền đơn

 • Điền đơn I-485 điều chỉnh tình trạng L1A sang thẻ xanh vĩnh viễn
2 tuần
Bước 7:

Chờ chấp thuận

 • Được chấp thuận thẻ xanh vĩnh viễn
1 năm
 • Từ khi “ký hợp đồng” đến nhận “Visa L1A” :                        6 – 12 tháng
 • Từ khi nhận “Visa L1A” đến khi nhận “Thẻ xanh vĩnh viễn” : 12 tháng
 • Tổng thời gian: 1.5 – 2 năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!