Điều kiện trở thành người bảo lãnh vợ chồng và con phụ thuộc định cư Canada - EU Immi

Điều kiện trở thành người bảo lãnh vợ chồng và con phụ thuộc định cư Canada

Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể bảo lãnh người phối ngẫu, người chung sống hợp pháp (CSHP) hay con cái phụ thuộc trở thành thường trú nhân Canada.

Bạn cần phải có khả năng:

 • Hỗ trợ họ về tài chính
 • Đảm bảo rằng họ không cần trợ cấp từ chính phủ

Người đủ điều kiện để trở thành người bảo lãnh vợ/chồng, con cái

Bạn có thể bảo lãnh vợ chồng mình hoặc con cái phụ thuộc nếu như thỏa điều kiện sau:

 • Bạn từ 18 tuổi trở lên
 • Là công dân Canada hoặc thường trú nhân hay với tư cách là người Ấn Đô duối đạo luật người Ấn Độ Canada  Indian Act
  • Nếu bạn là công dân Canada sống ngoài lãnh thỗ, bạn phải đứa ra kế hoạch sống tại Canada khi người được bạn bảo lãnh trở thành thường trú nhân Canada
  • Bạn không thể bảo lãnh bất kỳ ai nếu bạn là thường trú nhân Canada sống ngoài lãnh thổ
 • Bạn phải chứng minh rằng bạn không nhận bất kỳ trợ cấp xã hội với lý do nào khác diện khuyết tật.
 • Bạn có thể cung cấp các nhu cầu cơ bản cho người bạn muốn tài trợ.

Nếu bạn sống ngoài Quebec

Để trở thành một người bảo lãnh, bạn phải hứa sẽ hỗ trợ tài chính cho những người được bảo lãnh trong một khoảng thời gian . Chúng tôi gọi lời hứa này là một cam kết.

Cam kết rằng:

 • Cung cấp hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình được bạn bảo lãnh, bắt đầu từ khi họ trở thành thường trú nhân
 • Hoàn trả bất kỳ trợ giúp xã hội tỉnh bang nào mà các thành viên gia đình được bảo lãnh nhận được trong thời gian đó

Ngoài ra, bạn và các thành viên gia đình được bảo lãnh bởi bạn cần phải đồng ý với một số trách nhiệm nhất định trong thời gian thực hiện. Chúng tôi gọi đây là thỏa thuận tài trợ.

Thỏa thuận tài trợ có nghĩa là:

 • Bạn sẽ cung cấp cho các nhu cầu cơ bản của các thành viên gia đình được bảo lãnh bởi bạn
 • Người bạn bảo lãnh sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bản thân và các thành viên gia đình của họ

Khi bạn nộp đơn, bạn sẽ phải hoàn thành và ký vào một biểu mẫu bao gồm cam kết và thỏa thuận tài trợ.

Yêu cầu thu nhập

Trong hầu hết các trường hợp, không có yêu cầu về thu nhập để bảo lãnh cho người phối ngẫu hoặc người CSHP hoặc con của bạn. Bạn chỉ cần chứng minh rằng bạn có đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu về thu nhập nếu:

 • Bạn đang bảo lãnh một người con phụ thuộc mà người đó có 1 hoặc nhiều con phụ thuộc, hoặc
 • Bạn đang tài trợ cho người phối ngẫu hoặc người CSHP có một người con phụ thuộc và người con phụ thuộc của họ có từ 1 đứa con trở lên.

Các hướng dẫn dưới hình thức đánh giá tài chính giải thích bạn sẽ cần bao nhiêu tiền và làm thế nào để điền vào mẫu.

Bạn sẽ nhận được mẫu khi bạn tải xuống bộ đơn của bạn.

Nếu bạn sống ở Quebec

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu tài trợ nhập cư của Quebec sau khi chính phủ chấp thuận bạn là người bảo lãnh. Bạn phải ký một  cam kết với tỉnh Quebec.

Bộ di trú Quebec sẽ đánh giá thu nhập của bạn  .

Người không thể bảo lãnh vợ/chồng và con cái

Bạn không thể bảo lãnh vợ/chồng và con cái nếu:

 • Bạn dưới 18 tuổi
 • Bạn sẽ không sống ở Canada khi người được bảo lãnh trở thành thường trú nhân Canada
 • Bạn không phải công dân, thường trú nhân Canada hay người Ấn Độ theo đạo luật Ấn Độ của Canada
 • Bạn là người tạm trú ở Canada để du lịch, làm việc, học tập bằng visa và giấy phép
 • Đơn xin thường trú nhân của bạn vẫn đang xử lý:
  • Bạn phải ở trạng thái thường trú nhân khi bạn nộp đơn bảo lãnh
 • Bạn không có có đủ tiền để hỗ trợ người được bảo lãnh

Bạn không đủ điều kiện để bảo lãnh người phối ngẫu, người chung sống hợp pháp (CSHP) nếu:

 • Bạn đã từng bảo lãnh người phối ngẫu và người CSHP và người đó đã trở thành thường trú nhân chưa đầy 5 năm.
 • Bạn vẫn chịu trách nhiệm về tài chính đối với người phối ngẫu và người CSHP mà bạn từng bảo lãnh trước đó. Điều này có nghĩa là bạn vẫn bị ràng buộc bởi 3 năm cam kết chăm sóc người này.

Bạn có thể không đủ điều kiện để bảo lãnh cho người phối ngẫu, người CSHP hoặc con của bạn nếu bạn:

 • Bạn đã nộp đơn xin bảo lãnh cho người phối ngẫu, cha mẹ hoặc con mà bạn hiện đang tìm cách bảo lãnh và một quyết định về đơn xin đó đã không được đưa ra
 • Đang ở tù, bị giam giữ
 • Không trả lại:
  • Khoản vay nhập cư
  • Trái phiếu bảo đảm
  • Các khoản thanh toán hỗ trợ gia đình theo lệnh của tòa án như tiền cấp dưỡng hoặc hỗ trợ nuôi con (không áp dụng nếu bạn sống ở Quebec )
 • Đã không cung cấp hỗ trợ tài chính cho người mà bạn đã ký hợp đồng tài trợ trong quá khứ (không áp dụng nếu bạn sống ở Quebec )
 • Tuyên bố phá sản và không được miễn trừ 
 • Nhận trợ cấp xã hội vì một lý do khác việc là người khuyết tật
 • Bạn đã bị kết án về tội đe dọa thực hiện hoặc đã thực hiện hành vi bạo lực phạm tội hình sự, bất kỳ hành vi phạm tội chống lại người thân hoặc bất kỳ hành vi phạm tội tình dục nào trong hoặc ngoài Canada
 • Không thể ở lại Canada một cách hợp pháp và phải rời khỏi đất nước vì bạn đã nhận được lệnh trục xuất 

Ngoài ra có thể có những lý do khác khiến bạn không đủ điều kiện để bảo lãnh cho người phối ngẫu, người CSHP hoặc con của bạn. Nếu xác định bạn không đủ điều kiện để bảo lãnh, chính phủ sẽ cho bạn biết lý do.


Nguồn: Website chính phủ Canada

EU Immi biên dịch

[maxbutton id=”1″ ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!