Đầu tư EB5 dự án dầu khí Western Energy lớn thứ 4 tại Mỹ - EU Immi

Đầu tư EB5 dự án dầu khí Western Energy lớn thứ 4 tại Mỹ 

Tổng quan dự án

 • Đầu tư 800.000 USD vào dự án khai thác dầu khí tại vùng nông thôn Oklahoma nhận visa ưu tiên xét duyệt.
 • Western Energy Development (WED) đang huy động vốn để khoan và vận hành 26 giếng dầu khí ở vùng nông thôn Oklahoma.
 • Dự án đang hợp tác với một đơn vị vận hành dầu khí hiện đang hoạt động. Đây là giai đoạn thứ hai của một dự án đã hoàn thành và được phê duyệt trước đó.
 • Công ty phát triển dự án sẽ sở hữu hợp đồng thuê đất, sau đó khoan và vận hành các giếng dầu khí. Dầu và khí đốt từ các giếng được bán theo giá thị trường cho các công ty dầu mỏ lớn, chẳng hạn như Shell và B.P..
 • Dự án chỉ tập trung vào các giếng có sẵn trữ lượng dầu khí và đã kiểm chứng. Trữ lượng dầu khí đã kiểm chứng là lượng dầu khí có thể được ước tính một cách chắc chắn hợp lý thông qua phân tích các báo cáo khoa học địa chất và kỹ thuật.

Chi tiết dự án

 • Giai đoạn 2 của Dự án sẽ đưa vào hoạt động một danh mục gồm 26 giếng dầu khí ở vùng nông thôn Oklahoma. Sẽ chỉ mua và phát triển các mỏ có trữ lượng dầu đã qua kiểm chứng.
 • Sau mỗi sáu đến tám tuần, các đội sẽ bắt đầu hai giếng mới. Như vậy, tổng thời gian cần thiết là 18 đến 24 tháng để hoàn thành 26 giếng. Do đó, chỉ cần 1 tháng đi vào hoạt động để dự án tạo ra dòng tiền hoặc 1-3 tháng kể từ thời điểm đầu tư.
 • 100% lợi nhuận của dự án được dành để hoàn trả vốn vay EB-5. 
 • Có hai loại giếng: 16 giếng Parker, chi phí xây dựng: 4.6 triệu đô la Mỹ. 10 giếng Yellow-Sub, chi phí xây dựng: 10 triệu đô la Mỹ.
 • Tổng cộng, dự án được kỳ vọng sẽ có lợi nhuận 160 triệu đô la Mỹ trong năm đầu tiên.

Cơ cấu vốn

 • Vốn đầu tư: $800,000
 • Phí hành chính: $80,000
 • Lợi nhuận hằng năm: 1%
 • Thế chấp: Quyền sở hữu đầu tiên đối với tất cả tài sản thế chấp của dự án.
 • Tính ưu tiên của khoản vay EB-5: Hầu hết các khoản nợ ưu tiên và khoản nợ đầu tiên đều được trả hết. Không có khoản nợ nào có mức độ ưu tiên cao hơn khoản vay EB-5. Không vay ngân hàng.
 • Thanh toán: 100% lợi nhuận đều được bỏ vào tài khoản riêng để thanh toán khoản vay EB-5. Chủ dự án không thể rút tiền ra trước khi thanh toán xong các khoản vay EB-5. Dự kiến rằng dự án sẽ có đủ doanh thu để hoàn trả nợ vay trong vòng 2-3 năm.
 • Thời hạn vay: 5 năm. Nếu có lời và nhà đầu tư hoàn thành giai đoạn 2 năm liên tục (tùy thuộc vào GC), dự án phải thanh toán trước thời gian đáo hạn.
 • Vốn chủ sở hữu: 95.6 triệu đô la Mỹ (55%).
 • Khoản nợ EB-5: 79.2 triệu đô la Mỹ (45%).
 • Tổng cộng: 174.8 triệu đô la Mỹ.

Lợi ích của dự án 

Tiến độ dự án 

Đơn chấp thuận xử lý cấp tốc 

Điều khoản đầu tư

 • Chính sách khi đơn I-526 bị từ chối: Nếu đơn I-526 bị từ chối, khoản tiền đầu tư sẽ được trả lại cho nhà đầu tư trong vòng 180 ngày hoặc tìm một nhà đầu tư khác thay thế ngay lập tức.
 • Tạo việc làm: Dựa vào mô hình RIMS II, dự án sẽ tạo ra được 1.433 công việc cho 99 nhà đầu tư (theo yêu cầu là 990 công việc).
 • Tiến độ dự án: Bắt đầu thi công giếng ngay khi huy động xong vốn EB-5. Mỗi giếng sẽ mất khoảng 6-8 tuần để hoàn thành. Nếu dự án không huy động được đủ vốn EB-5, nhà đầu tư sẽ điều chỉnh giảm bớt số lượng giếng. Dự án không yêu cầu huy động toàn bộ vốn EB-5 thì mới bắt đầu hoạt động.
 • Phân chia lợi nhuận: Chủ dự án không thể nhận lợi nhuận cho tới khi trả hết khoản vay EB-5.
 • Chiến lược thoái vốn: Khoản vay EB-5 sẽ được thanh toán bằng lợi nhuận của dự án. 100% lợi nhuận sẽ được giữ riêng trong một tài khoản do một bên thứ ba quản lý (JTC). Dự án sẽ bắt đầu tạo ra dòng tiền từ 1-3 tháng sau khi đầu tư. Dựa vào kế hoạch tài chính, dự án sẽ sinh lời và có thẻ trả nợ vay trong vòng 2-3 năm.

Tin di trú EB5

error: Content is protected !!