Đảo Hoàng Tử (PEI) tổ chức đợt rút thăm PNP lớn nhất từ ​​trước đến nay - EU Immi

Đảo Hoàng Tử (PEI) tổ chức đợt rút thăm PNP lớn nhất từ ​​trước đến nay

Prince Edward Island đã cấp 305 lời mời cho các ứng viên nhập cư Express Entry, Labour Impact và Business Impact.

Prince Edward Island đã công bố chi tiết về hai đợt rút thăm của Chương trình Đề cử Tỉnh (PNP) vào tháng 8/2020, với 1 đợt rút phát hành số lượng thư mời kỷ lục cao nhất từ đầu năm đến nay.

Sau khi chỉ phát hành tám lời mời cho các ứng viên Express Entry và Nhóm lao động vào ngày 11 tháng 8, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã phân phối 305 lời mời cho các ứng viên ở tất cả các luồng vào ngày 20 tháng 8.

Trong số 305 lời mời được phát hành, 28 lời mời đã thuộc về các ứng viên Business Impact . 277 lời mời còn lại thuộc về các ứng viên Express Entry và Nhóm lao động, mặc dù PEI PNP không cung cấp bảng phân tích về số lượng lời mời đã được cấp trong mỗi loại này.

PEI PNP thông báo rằng những người được mời trong hai đợt rút thăm tháng 8 hiện đều đang sống và làm việc tại tỉnh. Để được xem xét đề cử cấp tỉnh từ PEI, các ứng viên Express Entry cần tạo hồ sơ Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) với PEI PNP. Thời gian ưu tiên cho hai đợt rút thăm cấp tỉnh PEI PNP trong tháng này là các hồ sơ đã nộp vào chương trình từ trước tháng 06/2020.

PEI Express Entry Category

Hạng mục Nhập cảnh nhanh của PEI PNP phù hợp với  Express Entry system của chính phủ Canada.

Các ứng viên đủ điều kiện Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS), trong đó đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí về tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm làm việc lành nghề, khả năng sử dụng ngoại ngữ và một số yếu tố thích nghi khác.

Các ứng cử viên Express Entry nhận được đề cử cấp tỉnh sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ và được đảm bảo một cách hiệu quả về Lời mời nộp đơn (ITA) để thường trú trong đợt rút thăm Express Entry tiếp theo.

Để được xem xét đề cử cấp tỉnh từ PEI, các ứng viên Express Entry cần tạo hồ sơ EOI với PEI PNP.

Hồ sơ EOI được cho điểm dựa trên lưới điểm duy nhất của tỉnh. Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó được mời nộp đơn thông qua các đợt rút thăm hàng tháng.

PEI PNP không cung cấp bảng phân tích về số lượng ứng viên Express Entry và Nhóm lao động được mời, cũng như điểm EOI tối thiểu cần thiết cho mỗi hạng mục.

Hạng mục Nhóm lao động

Hạng mục Nhóm lao động dành cho những công dân nước ngoài có lời mời làm việc hợp lệ trong PEI và được nhà tuyển dụng hỗ trợ. Được chia thành ba luồng: Công nhân lành nghềcông nhân quan trọng và sau đại học quốc tế .

Các ứng viên trong danh mục này cũng phải nộp hồ sơ EOI để được xem xét đề cử cấp tỉnh thông qua Hạng mục Nhóm lao động.

Hạng mục Nhóm kinh doanh

28 ứng viên được mời thông qua Hạng mục Nhóm kinh doanh vào ngày 20 tháng 8 cần có điểm EOI tối thiểu là 112. Những lời mời này được cấp theo Giấy phép Lao động, dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp trong PEI.

Các vòng rút thăm cấp tỉnh như PEI PNP đã đóng góp đáng kể vào số lượng ứng viên nhập cư Canada thành công thông qua hệ thống Express Entry.

error: Content is protected !!