Cyprus cập nhật yêu cầu mới chương trình đầu tư nhận thẻ PR - EU Immi

Cyprus cập nhật yêu cầu mới chương trình đầu tư nhận thẻ PR

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã được sửa đổi yêu cầu Giấy phép cư trú vĩnh viễn của Síp cấp cho các công dân không thuộc Liên minh Châu Âu đầu tư vào Cộng hòa Síp. Nhà đầu tư có thể xem chi tiết tại đây

Việc cải cách nâng cao Chương trình đầu tư nhận thẻ PR Cộng hòa Síp đã được mong đợi từ lâu và EU Immi vui mừng thông báo Chính phủ đang thể hiện ý định hỗ trợ các khoản đầu tư nước ngoài và duy trì Chương trình PR của Síp về lâu dài để hỗ trợ nền kinh tế. 

Chương trình Giấy phép Cư trú sửa đổi tiếp tục áp dụng cho hồ sơ bao gồm:

 • Người nộp đơn,
 • Vợ/chồng
 • Con cái chưa kết hôn còn phụ thuộc đến 25 tuổi (phải theo học bằng cử nhân hoặc thạc sĩ)
 • Cha mẹ ruột và bố mẹ vợ/chồng của người nộp đơn. .

Những nội dung được thay đổi như sau:

1. Sửa đổi yêu cầu đối với người nộp đơn phải có tài khoản ngân hàng cá nhân ở Síp và thiết lập một khoản tiền gửi cố định 30.000 EUR  trong 3 năm đã được bãi bỏ.
2. Chương trình mới bao gồm các lựa chọn đầu tư khác cho các nhà đầu tư ngoài tùy chọn bất động sản nhà ở. Các tùy chọn đầu tư mới như sau:
 • Đầu tư vào bất động sản (nhà ở) ít nhất 300.000 EUR + VAT (chỉ dành cho căn hộ mới). Nhà đầu tư có thể mua tối đa hai căn.
 • Đầu tư vào bất động sản như văn phòng, cửa hàng, khách sạn hoặc các dự án phát triển tương tự hoặc kết hợp các hình thức nói trên, ít nhất 300.000 EUR
 • Đầu tư vào vốn cổ phần của một Công ty ở Síp đang hoạt động thực tế và có ít nhất 5 nhân viên tại Síp đầu tư từ 300.000 EUR
 • Đầu tư vào cổ phiếu của một Công ty ở Síp cam kết đầu tư tập thể (như AIF, AIFLNP, RAIF) ít nhất 300.000 EUR

Chứng minh thu nhập

Người nộp đơn phải chứng minh thu nhập đảm bảo hàng năm (bao gồm tiền lương từ việc làm, lương hưu, cổ tức, tiền gửi cố định, tiền cho thuê) bao gồm:

 • Ít nhất 30.000 EUR
 • Thêm 5.000 EUR cho mỗi người phụ thuộc (vợ / chồng và con cái)
 • 8.000 EUR cho mỗi cha / mẹ phụ thuộc hoặc bố mẹ vợ/chồng.
Các sửa đổi mới có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2021. 
error: Content is protected !!