Cổng thông tin điện tử xử lý nhập cảnh cho thường trú nhân mới tại Canada - EU Immi

Cổng thông tin điện tử xử lý nhập cảnh cho thường trú nhân mới tại Canada

Canada hiện có thể xác nhận tình trạng thường trú nhân mà không cần phỏng vấn trực tiếp thông qua một cổng thông tin mới, đối với hầu hết các trường hợp.

Hệ thống mới được triển khai như một phần của biện pháp chống virus corona. Bộ trưởng Nhập cư của Canada – Marco Mendicino cho biết quy trình mới đã giảm đáng kể thời gian cần thiết để tiếp nhận các thường trú nhân mới.

Các cổng thông tin cho phép thường trú nhân mới để chia sẻ thông tin cá nhân của họ với IRCC. Thường trú nhân mới cũng có thể khai báo rằng họ đang ở Canada, xác nhận địa chỉ của họ, gửi một bức ảnh gần đây được sử dụng để làm thẻ PR và có quyền truy cập vào bằng chứng về tình trạng thường trú nhân của họ.

Cổng thông tin này không phải để kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký, vì nó tách biệt với tài khoản bảo mật IRCC nơi người nộp đơn gửi và cập nhật thông tin của họ.

Mỗi người phải có hồ sơ riêng. Mỗi thành viên trong gia đình sẽ cần tên người dùng và mật khẩu riêng. Người đại diện không thể truy cập cổng thông tin thay mặt cho người dùng.

IRCC đã đưa ra lời mời cho các ứng viên thử nghiệm hệ thống vào tháng 10. Cổng thông tin được phát triển bởi Deloitte, một công ty dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia có trụ sở chính tại Canada.

Cách thức cổng thông tin hoạt động

Khi đơn đăng ký nhập cư của bạn được chấp thuận, IRCC sẽ gửi cho bạn lời mời để xác nhận xem bạn có muốn sử dụng cổng thông tin, địa chỉ email của bạn và tất cả các địa chỉ email cho từng người trong đơn đăng ký hay không.

Sau đó, IRCC sẽ tạo một tài khoản cho bạn, vì bạn không thể tự tạo một tài khoản cho chính mình.

Sau khi họ nhận được phản hồi của bạn cho lời mời của họ, họ sẽ gửi một email khác có liên kết tới cổng thông tin và hướng dẫn về cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu tạm thời của bạn.

Sau đó, bạn có thể đăng nhập và tạo mật khẩu, xác nhận bạn đang ở Canada, cập nhật địa chỉ bưu điện và tải ảnh của bạn lên.

Kế tiếp, IRCC sẽ xem xét và chấp nhận ảnh, bạn có thể kiểm tra cổng thông tin để xem họ đã chấp nhận ảnh chưa. Khi họ chấp nhận bức ảnh, bạn sẽ nhận được thẻ PR trong vòng một tuần. Họ sẽ gửi nó đến địa chỉ gửi thư ở Canada mà bạn đã cung cấp trong cổng thông tin.

Ảnh phải đáp ứng các yêu cầu của IRCC. Chúng có thể bị trả lại nếu chúng quá tối, nếu không nhìn thấy các đặc điểm khuôn mặt hoặc có ánh sáng chói trên ảnh.

IRCC sẽ liên hệ với bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào với quy trình cấp thẻ PR.

Cre: CIC News

error: Content is protected !!