Chương trình thị thực nhà đầu tư theo Hiệp ước E2 ở Hoa Kỳ - EU Immi

Chương trình thị thực nhà đầu tư theo Hiệp ước E2 ở Hoa Kỳ

Thị thực đầu tư E-2 là một loại thị thực không định cư mà Hoa Kỳ cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài. Với thị thực nhà đầu tư theo hiệp ước E-2, bạn có thể định hướng và thành lập doanh nghiệp tại Hoa Kỳ cùng với gia đình mình. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí nhất định, bạn có thể nộp đơn và bắt đầu kinh doanh tại Mỹ. Để có được thị thực E-2, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Visa E2 là gì?

Thị thực E-2, còn được gọi là “Thị thực đầu tư theo Hiệp ước”, là thị thực Hoa Kỳ dành cho công dân của các quốc gia có hiệp ước thương mại với Hoa Kỳ Thị thực E2 cho phép người nộp đơn đến Hoa Kỳ để thành lập doanh nghiệp. Nếu bạn là công dân của một quốc gia hiệp ước và có số tiền đáng kể, bạn có thể đủ điều kiện để được cấp Thị thực E2 tại Hoa Kỳ.

Danh sách các quốc gia ký hiệp ước E-2 với Mỹ xem tại đây. Trong đó Thổ Nhĩ Kỳ và Grenada là 2 quốc gia có chương trình lấy quốc tịch nhanh chóng và đơn giản mà nhiều người Việt đang lựa chọn.

Hiệu lực thị thực E-2

Khi thị thực E2 của bạn được chấp thuận sẽ có hiệu lực trong hai năm. Khi giai đoạn này kết thúc, bạn có thể được gia hạn thêm hai năm.

Ưu điểm của Visa E-2

1. Làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của thị thực E-2 là khả năng kinh doanh hợp pháp tại Hoa Kỳ trong khi làm việc cho công ty đó. Bạn phải đóng một vai trò quan trọng trong công ty, cho dù nó đã được thành lập hay bạn mới bắt đầu.

2. Không có số tiền đầu tư tối thiểu

Mặc dù bạn sẽ đầu tư vào doanh nghiệp của mình, nhưng không có số tiền cụ thể cần thiết cho khoản đầu tư. Miễn là bạn đang đầu tư với một số tiền đáng kể, bạn có thể đủ điều kiện. Đây là một lợi ích rất lớn khi so sánh với các loại visa khác.

3. Tiếp cận Giáo dục ở Hoa Kỳ

Nếu bạn có con dưới 21 tuổi, chúng đủ điều kiện để tiếp cận hệ thống giáo dục tại quốc gia theo thị thực phụ thuộc E-2. Sau khi đủ 21 tuổi, họ có thể nộp đơn xin thị thực khác và theo đuổi các cơ hội làm việc hoặc học cao hơn tại Mỹ.

4. Du lịch tự do trong và ngoài Hoa Kỳ

Miễn là thị thực thương nhân hiệp ước E-2 của bạn còn hiệu lực, bạn và những người phụ thuộc của bạn có quyền lựa chọn đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ. USCIS không áp đặt bất kỳ yêu cầu lưu trú hoặc hạn chế đi lại nào đối với người có thị thực E-2.

5. Ở lại Hoa Kỳ vô thời hạn

Là người có thị thực E-2, bạn có thể yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú không giới hạn. Miễn là các tiện ích mở rộng của bạn được chấp thuận, bạn có thể sống ở quốc gia này và tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình mà không cần phải là công dân hoặc có thẻ xanh.

error: Content is protected !!