Nhận thẻ PR Canada qua chương trình Start- up Visa - EU Immi

Nhận thẻ PR Canada qua chương trình Start- up Visa

Start-up visa là chương trình được chính phủ Canada ban hành vào năm 2013. Với mục đích thu hút nhà đầu tư và các doanh nhân trên toàn thế giới cùng thành lập các công ty khởi nghiệp và đóng góp vào nền kinh tế Canada, các doanh nhân có ý tưởng kinh doanh sáng tạo, có thể nhập cư vào Canada thông qua Chương trình Startup Visa với sự hỗ trợ từ một trong 3 quỹ sau:

  • Quỹ đầu tư vốn (Venture Capital Fund)
  • Quỹ đầu tư thiên thần (Angel Investors)
  • Vườn ươm khởi nghiệp (Business Incubator) --> Khuyến khích

Thông tin chương trình được minh bạch trên website Sở Di Trú Canada: [Tại đây]
Danh sách các quỹ được chỉ định minh bạch trên website Sở Di Trú Canada: [Tại đây]

Cụ thể, danh sách Business Incubator được chỉ định, bao gồm:

  • Communitech
  • GrowLab
  • Innovacorp
  • Innovate Calgary
  • Toronto Business Development Centre

Bộ hồ sơ bao gồm:
1. Đương đơn dưới 55t
2. Vợ/chồng
3. Con cái dưới 22 tuổi độc thân, phụ thuộc

ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

QUY TRÌNH CHUNG XỬ LÝ HỒ SƠ: 16 – 22 THÁNG

CHI PHÍ SINH HOẠT TRUNG BÌNH TẠI CANADA:

 QUYỀN LỢI CỦA MỘT THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR) CANADA:

Điều kiện thi quốc tịch: [Xem tại đây]

[maxbutton id=”1″ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!