Chương trình đề cử tỉnh bang BC phát hành 519 lời mời đăng ký - EU Immi

Chương trình đề cử tỉnh bang BC phát hành 519 lời mời đăng ký

British Columbia đã tổ chức lễ bốc thăm lần thứ 36 năm 2019, nâng tổng số ITA (Invitation to apply – thư mời nộp đơn) được phát hành lên tới 5.499 trong năm nay.

Vào ngày 17 tháng 9, Chương trình đề cử tỉnh British Columbia  (BC PNP) đã ban hành 480 lời mời nộp đơn cho các ứng cử viên đủ điều kiện trong các luồng nhập cảnh Express Entry và định cư diện kỹ năng cũng như 30 lời mời diện doanh nhân định cư (cơ sở) và 8 lời mời cho diện thí điểm khu vực – doanh nhân .

Các lời mời mới đã được gửi tới các ứng cử viên từ các luồng Diện định cư Kỹ năng và Express Entry của BC, đặc biệt là Công nhân lành nghề, ứng viên Tốt nghiệp Quốc tế cũng như các hạng mục Bán chuyên nghiệp khác.

Danh mục Nhập cư theo diện Kỹ năng là một luồng dành cho các cá nhân có kỹ năng và bán lành nghề đến làm những nghề nghiệp đang có nhu cầu cao ở tỉnh British Columbia.

Danh mục Express Entry BC dành cho các ứng viên có hồ sơ Express Entry hợp lệ trong nhóm ứng viên liên bang. Điều này có nghĩa là hợp lý hóa quy trình cho các công nhân lành nghề đáp ứng các tiêu chí BC PNP và những người có ý định cư trú tại BC

Hạng mục Doanh nhân dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới những người muốn thành lập doanh nghiệp trong cộng đồng khu vực và những người có thể chủ động quản lý và đầu tư vào một doanh nghiệp tại BC.

Điểm tối thiểu được lấy gần đây cho diện này  từ 108 đến 115 điểm.

Để đủ điều kiện thuộc danh mục Nhập cư Doanh nhân, ứng viên phải chứng minh kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, có tài sản ròng ít nhất 300.000 đô la trong danh mục EI – Thí điểm khu vực và 600.000 đô la trong Danh mục cơ sở EI.

Các danh mục BC PNP được quản lý theo Hệ thống đăng ký nhập cư kỹ năng (SIRS) của BC.

Để đăng ký thông qua SIRS, trước tiên, các ứng viên đủ điều kiện phải đăng ký tài khoản, sau đó họ được tính điểm dựa trên các yếu tố như giáo dục, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ.

Ngày Hạng mục Điểm yêu cầu tối thiểu Lượng thư mời nộp đơn đã cấp

17.09.2019

EEBC – Skilled Worker 97 481
EEBC – International Graduate 97
SI – Skilled Worker  92
SI – International Graduate 101
SI – Entry Level and Semi-Skilled 77
17.09.2019 EI – Doanh nhân nhập cư – Cơ sở 115 30
17.09.2019 EI – Doanh nhân nhập cư – Thí điểm khu vực 108 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!