Chương trình đầu tư nhập Quốc tịch Grenada phá kỷ lục vào năm 2020 (Grenada CIP) - EU Immi

Chương trình đầu tư nhập Quốc tịch Grenada phá kỷ lục vào năm 2020 (Grenada CIP)

Mặc dù Covid-19, chương trình đầu tư cho quốc tịch Grenada đã rất thành công trong sáu tháng đầu năm 2020. Chương trình trong giai đoạn này đã tích lũy được 40,11 triệu USD.161 đương đơn chính và 328 người phụ thuộc đã nhận được quốc tịch ở Grenada. Tổng khoản đầu tư này cao hơn 34% so với cùng kỳ năm 2019 và là thành tích cao nhất trong lịch sử.

Thống kê tỷ lệ hồ sơ Đầu tư được chấp thuận và bị từ chối ở Grenada

Trong sáu tháng đầu năm 2020, chương trình đầu tư nhập quốc tịch Grenada đã nhận được 176 đơn đăng ký, chỉ có 18 hồ sơ bị từ chối. Như vậy, tỷ lệ từ chối vào năm 2020 hiện ở mức 10,2%, thấp hơn tỷ lệ năm ngoái (11,8). Một hồ sơ xin nhập tịch Grenada trung bình bao gồm một đương đơn chính và 2 người phụ thuộc, cũng tương đồng với quy mô gia đình trung bình năm ngoái.

Lựa chọn đầu tư bất động sản của chương trình đang gia tăng

Đầu tư bất động sản đạt mức thấp trong năm 2018. Năm 2019, tỷ lệ đầu tư bất động sản đã tăng từ 28% lên 37%. Trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ này đã tăng lên 47%. Qúa trình ba năm này cho thấy rằng lựa chọn đầu tư bất động sản của chương trình đang gia tăng.

Trên phương diện tài chính, tổng nguồn đầu tư mua bất động sản đã vượt qua khoản đóng góp vào quỹ NTF (do yêu cầu tối thiểu của phương án đầu tư vào bất động sản cao hơn). Tổng đầu tư vào bất động sản trong nửa đầu năm 2020 đạt 55 triệu EU (khoảng 20,35 triệu USD) trong khi tổng đóng góp vào Quỹ NTF là 46 triệu EC (khoảng 19,76 triệu USD).

Chương trình Đầu tư Nhập quốc tịch Grenada là ví dụ tiêu biểu cho việc khả năng thích nghi năng động và sáng tạo có thể đóng góp cho các chương trình đầu tư di trú, kể cả trong giai đoạn cả thế giới tạm ngừng hoạt động, hàng không và du lịch đình trệ.

Vào ngày 18 tháng 3, cơ quan quản lý Chương trình Đầu tư Nhập quốc tịch của Grenada (Citizenship by Investment Unit) đã công bố với các bên liên quan rằng họ sẽ không chấp nhận các hồ sơ đăng ký bằng giấy nữa và do đại dịch nên họ sẽ tiến hành xử lý hồ sơ trực tuyến hoàn toàn.

error: Content is protected !!