Chính phủ Bồ Đào Nha đề xuất giữ Golden Visa, chỉ loại bỏ bất động sản và các lựa chọn chuyển nhượng vốn - EU Immi

Chính phủ Bồ Đào Nha đề xuất giữ Golden Visa, chỉ loại bỏ bất động sản và các lựa chọn chuyển nhượng vốn

Chính phủ Bồ Đào Nha Đề xuất giữ Visa vàng sau tất cả, chỉ loại bỏ bất động sản, các lựa chọn chuyển nhượng vốn

20/6 vừa qua Đảng Xã hội (PS) cầm quyền của Bồ Đào Nha đã đệ trình một đề xuất sửa đổi dự luật nhà ở gây tranh cãi hiện đang được thảo luận tại Quốc hội của nước này. Trong một diễn biến hết sức bất ngờ, đảng cầm quyền không còn tìm cách kết thúc chương trình mà thay vào đó, chỉ loại bỏ hai trong số các lựa chọn đầu tư của chương trình:

Đầu tư BĐS dưới bất kỳ hình thức nào và lựa chọn tiền gửi ngân hàng chuyển vốn. Chính phủ hiện đang tìm cách giữ lại các lựa chọn đầu tư sau:

– Đầu tư tạo ít nhất 10 việc làm
– Đầu tư đóng góp nghiên cứu khoa học 500.000 EUR
– Đầu tư di sản văn hóa/sản xuất nghệ thuật 250.000 EUR
– Đầu tư vốn mạo hiểm/Qũy đầu tư 500.000 EUR
– Đầu tư kinh doanh tạo ra hoặc duy trì ít nhất 5 việc làm

Các sửa đổi được đề xuất đặc biệt đáng ngạc nhiên bởi vì chúng đã được đệ trình bởi chính đảng cầm quyền ban đầu xây dựng dự luật Thêm nhà ở, dự luật ban đầu tìm cách chấm dứt toàn bộ chương trình ngay cả khi có hiệu lực hồi tố đối với các nhà đầu tư đã được phê duyệt, một điểm bị chỉ trích rộng rãi là vi hiến mà chính phủ sau đó đã hài lòng.

“Xét rằng Đảng Xã hội chiếm tuyệt đối số ghế trong Quốc hội, những đề xuất này trên thực tế chắc chắn sẽ được phản ánh trong luật,” Chuyên gia Golden visa Madalena Monteiro của Magwind nhận xét, cô cũng nhấn mạnh rằng đề xuất quy định việc giữ lại khoản chiết khấu 20% cho các khoản đầu tư vào các vùng lãnh thổ có mật độ thấp.

Vanessa Rodrigues Lima thuộc Hiệp hội Nhập cư, Đầu tư và Tái định cư Bồ Đào Nha (PAIIR) – nhóm khu vực tư nhân đã tham gia vào việc gây ảnh hưởng đến chính sách thị thực vàng kể từ năm 2021 và đầu tháng này đã trình bày một số đề xuất cụ thể trong một Phiên họp quốc hội về tương lai của chương trình, sẽ có một khoảng thời gian thảo luận diễn ra trước khi Nghị viện bỏ phiếu về từ ngữ cuối cùng của dự luật vào ngày 19 tháng 7. “Vào ngày đó,” cô ấy nhận xét, “ngành công nghiệp sẽ biết chắc chắn tương lai của chương trình là gì.”

Cả Lima và Monteiro đều chỉ ra rằng đề xuất có vẻ như đã được sắp xếp một cách vội vàng, bởi vì nó chứa một số lỗi chính tả và bởi vì một số yếu tố của đề xuất dường như không phù hợp với phần còn lại của những thay đổi được đề xuất:

“Đề xuất của Đảng Xã hội giữ nguyên việc chuyển đổi sang thị thực D2 [Doanh nhân], nhưng tôi không nghĩ đó là cố ý,” Monteiro nói. “Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi xét đến tinh thần của những thay đổi, tôi chỉ nghĩ rằng bất cứ ai làm tài liệu này đã viết nó bằng chân của họ thay vì bàn tay của họ” cô ấy nói thêm một cách mỉa mai. Cô nói thêm, đề xuất không quy định bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào, có nghĩa là chúng ta có thể thấy luật mới có hiệu lực vào đầu tháng 8.

Nguồn: www.imidaily.com

Liên hệ EU IMMI để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình

Hotline: 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!