CẬP NHẬT: Chỉ còn 10 tháng để hoàn tất việc đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha tại Lisbon & Porto (1/2022) - EU Immi

CẬP NHẬT: Chỉ còn 10 tháng để hoàn tất việc đầu tư Golden Visa Bồ Đào Nha tại Lisbon & Porto (1/2022)

Ngày 12 tháng 2 năm 2021, Chính phủ Bồ Đào Nha đã xác nhận rằng những thay đổi đối với của Chương trình Golden Visa sẽ được gia hạn cho đến tháng 01/2022. Điều này có nghĩa là, các yêu cầu và quy định hiện hành vẫn sẽ được áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư. Các quy định Golden Visa ở Bồ Đào Nha liên quan đến việc cải tạo bất động sản trị giá 350.000 Euro ở Porto và Lisbon, và việc khôi phục bất động sản trị giá 280.000 USD ở các khu vực ngoại ô sẽ được duy trì đến cuối năm 2021.

Những thay đổi này nhằm thúc đẩy đầu tư vào các khu vực có mật độ dân số thấp giảm bớt áp lực cho các khu đô thị và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài vào các khu vực khác trung tâm của Bồ Đào Nha.

CÁC THAY ĐỔI GOLDEN VISA – BỒ ĐÀO NHA (Áp dụng 1/2022)

VỐN TĂNG:

  • Hạng mục đầu tư vốn / ký quỹ tối thiểu: tăng từ mức 1 triệu EUR lên 1,5 triệu EUR;
  • Hạng mục đầu tư vào Quỹ hoặc đầu tư mạo hiểm tối thiểu: Tăng từ 350.000 EUR lên 500.000 EUR;
  • Hạng mục đầu tư vào bất động sản: Yêu cầu đầu tư tối thiểu sẽ không thay đổi, vẫn duy trì ở mức 500.000 EUR và 350.000 EUR (BĐS được cải tạo). Tuy nhiên, chỉ những khoản đầu tư vào các bất động sản nhà ở nằm trong các khu tự trị của Azores và Madeira hoặc trong vùng lãnh thổ nội địa mới đủ điều kiện để được cấp Golden Visa Bồ Đào Nha, được xác định trong phụ lục của Sắc lệnh số 208/2017, ngày 13 tháng 7.
  • Hạng mục tạo việc làm: Vốn tối thiểu cần thiết để thành lập / rót vốn vào một công ty hiện hành, sau đó phải tiến hành tạo ra năm việc làm mới và duy trì trong ba năm liên tiếp sẽ tăng từ 350.000 EUR lên 500.000 EUR;
  • Hạng mục đầu tư Hoạt động Khoa học và Nghiên cứu: Yêu cầu đầu tư tối thiểu sẽ tăng từ 350.000 EUR lên 500.000 EUR.

Tóm lại, các nhà đầu tư tiềm năng còn thời gian từ bây giờ đến 30/12/2021 để hoàn tất việc đầu tư nhận Golden Visa theo luật cũ!

Cre: Link chính phủ Bồ Đào Nha

error: Content is protected !!