Cấp visa Canada 3 năm cho người thân của du học sinh Việt - EU Immi

Cấp visa Canada 3 năm cho người thân của du học sinh Việt

Từ tháng 11, Bộ Tư pháp Canada chính thức áp dụng một số quy định cho phép người thân của du học sinh Việt sang Canada với thời gian lưu trú đến 03 năm.

I. NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỜI NGƯỜI THÂN SANG CANADA?

1. Đối tượng thuộc diện tài năng: 
Người đang ở Canada có thu nhập của năm gần nhất gấp 2 lần thu nhập bình quân của người Canada (GNI per capita).. Người đang ở Canada với VISA.
Người tốt nghiệp Đại học trở lên tại Canada và có có thu nhập của năm gần nhất cao hơn thu nhập bình quân của người Canada (GNI per capita).

2. Các nhà đầu tư Việt Nam
Đã đầu tư vào Canada tối thiểu 5 triệu CAD và đã ở Canada ít nhất 6 tháng sẽ đủ điều kiện mời người thân sang Canada với visa thời hạn 3 năm.

3. Du học sinh Việt tại Canada
Đang học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Canada, đã ở Canada ít nhất 6 tháng. Tuy nhiên, nếu số thành viên gia đình lớn hơn 3 người thì có thêm yêu cầu là có thu nhập của năm gần nhất cao hơn 50% thu nhập bình quân của người Canada (GNI per capita).

II/ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MỜI ĐẾN CANADA?

Những người thuộc các trường hợp ở mục (I) có thể mời ba, mẹ mình hoặc ba, mẹ vợ/chồng sang Canada. Tối đa 2 người cùng ở Canada tại một thời điểm VISA được cấp là VISA, loại single entry (nhập cảnh 1 lần, ra khỏi Canada muốn vào lại phải dùng VISA khác) và thời gian ở tối đa là 900 ngày. Tuy nhiên, sau khi sang Canada có thể gia hạn đến tối đa 3 năm.

III/ CÁC GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ XIN VISA CANADA (DIỆN NGƯỜI THÂN)

1. Đối với người mời
► Application for Confirmation of Visa Issuance, hình của người được mờI, bản photocopy ID card, giấy bảo lãnh.
►Giấy giải thích việc mời: giấy này không có mẫu, bạn cần viết tay bằng tiếng Canada, nói về lý do mời người thân qua đây và cam kết sẽ không làm việc bất hợp pháp.
►Giấy tờ chứng minh thu nhập: Bản copy chứng nhận nộp thuế thu nhập có thể hiện tổng thu nhập của người nộp đơn trong năm gần nhất.
►Bằng Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Canada: tuy không bắt buộc nhưng tốt nhất là nên có để Immigration Office xem xét hồ sơ được nhanh chóng.

2. Đối với người được mời
►Đơn xin cấp Visa.
►Hộ chiếu.
►Giấy chứng minh mối quan hệ:

  • Đối với bố mẹ đẻ là giấy khai sinh của người mời.
  • Đối với bố mẹ vợ/chồng thì gồm có giấy khai sinh của vợ/chồng và giấy đăng ký kết hôn.

[maxbutton id=”1″ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!