Cập nhật thời gian xử lý EB-5 mới nhất từ USICS - EU Immi

Cập nhật thời gian xử lý EB-5 mới nhất từ USICS

Đây là thời gian xử lý I-526 mới nhất được liệt kê tại USCIS. Được xem là khoảng thời gian ước tính cho Đơn xin nhập cư I-526 của Doanh nhân nước ngoài từ Immigrant Investor Program Office (IPO).

Khoảng thời gian ước tính tổng thể cho Đơn I-526 cho tất cả các quốc gia: 35 tháng đến 52,5 tháng.

USCIS cũng chia nhỏ phạm vi thời gian ước tính này sang Trung Quốc Đại lục và tất cả các khu vực khác.

Khoảng thời gian ước tính cho các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc Đại lục: 50 tháng đến 75,5 tháng. Ngày nhận đơn điều tra trường hợp là ngày 22 tháng 9 năm 2014. Đây là khoảng thời gian ước tính tương đương với khoảng thời gian chỉ hơn một tháng trước.

Khoảng thời gian ước tính cho tất cả các khu vực khác ngoài Trung Quốc Đại lục: 27,5 tháng đến 43 tháng. Đây là mức giảm nhẹ trong khoảng thời gian ước tính so với chỉ hơn một tháng trước.

Ngoài ra, thời gian xử lý trung bình trên toàn quốc trước đây đối với Đơn I-526 cho năm tài chính 2020 (đến ngày 30 tháng 9 năm 2020) là 14,2 tháng. Đây là mức tăng nhẹ 0,1 tháng so với chỉ hơn một tháng trước.

Cre: EB-5Daily

error: Content is protected !!