Cập nhật bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 9/2022 - EU Immi

Cập nhật bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 9/2022

So với tháng 8, bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 09/2022 vừa được công bố không có sự điều chỉnh nào. Theo đó, Sở Di trú Mỹ (USCIS) vẫn đánh C – nghĩa là “hiện tại/có sẵn” cho cả ngày hành động cuối cùng (bảng A) và ngày thụ lý đơn (bảng B) ở tất cả diện đầu tư EB-5.

Tóm tắt bản tin Visa Bulletin Mỹ tháng 09/2022

USCIS đã nhập chung visa EB của Việt Nam vào danh mục “All Chargeability Areas Except Those Listed” (Các quốc gia trên thế giới). Theo đó, ngày hành động cuối cùng và ngày thụ lý đơn cho những Nhà Đầu Tư EB-5 cụ thể như sau:

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng

Ngày hành động cuối cùng là ngày mà USCIS sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của Nhà Đầu Tư (ngày sở di trú nhận được hồ sơ EB-5 của Nhà Đầu Tư) trước ngày này sẽ được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.

Ở bảng A – ngày hành động cuối cùng, USCIS đánh C cho cột “Các quốc gia trên thế giới” ở cả 2 hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và EB-5 gián tiếp. Điều này có nghĩa là, tất cả các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam đã nộp hồ sơ và đã nhận được chấp thuận I-526, sẽ được xét duyệt cấp visa, lên lịch phỏng vấn tại Lãnh sự quán trong thời gian sớm nhất (mà không cần phải chờ để phân bổ visa như trước nữa).

Bảng B – Ngày thụ lý đơn

Ngày thụ lý đơn là thời gian cho biết Nhà Đầu Tư có thể nộp đơn cho National Visa Center – Trung Tâm thị thực Quốc gia. Tương tự bảng A, USCIS cũng đánh C cho cột “Các quốc gia trên thế giới” ở 2 hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và EB-5 gián tiếp qua Trung Tâm Vùng.

?Điều quan trọng nhất của một bộ hồ sơ Visa EB-5 vẫn là việc thẩm định thời gian phù hợp và thẩm định dự án phù hợp với quý nhà đầu tư. Với nhiều năm kinh nghiệm, EU Immi sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư những dự án tốt nhất và an toàn nhất. Liên hệ để được tư vấn cụ thể miễn phí giúp quý vị lựa chọn một hướng đi tiết kiệm và an toàn.
☎ ???????: ????.???.???
EU Immi tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu thực hiện chương trình định cư Châu Âu, Mỹ, Canada cho người Việt.

error: Content is protected !!