Cập nhật bản tin thị thực Mỹ tháng 09/2023 - EU Immi

Cập nhật bản tin thị thực Mỹ tháng 09/2023

Bản tin thị thực Mỹ tháng 09/2023  vừa được công bố với các thông tin được cập nhật mới không có gì thay đổi nhiều so với tháng trước. Theo đó, hồ sơ EB-5 vẫn tiếp tục được xử lý một cách nhanh chóng. Các diện EB-2 và EB-3 có cập nhật nhanh hơn so với tháng 08/2023. Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục là 2 quốc gia bị tồn đọng hồ sơ.

Định cư diện lao động (Employment Based)

EB-1: Lao động ưu tiên: Hạng mức phân bổ diện lao động ưu tiên là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-4, EB-5 vào năm tài chính trước.

EB-2: Lao động ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt. Hạng mức phân bổ là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1 vào năm tài chính trước.

EB-3: Lao động có tay nghề, lao động chuyên nghiệp và các dạng lao động khác. Hạng mức phân bổ là 28,6% dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1, EB-2 vào năm tài chính trước. Tuy nhiên, diện “Lao động khác” không được vượt quá 10,000 visa mỗi năm.

EB-4: Diện nhập cư đặc biệt, nhập cư diện tôn giáo. Hạn mức visa 7.1% toàn thế giới.

EB-5: Tạo việc làm: 7,1% mức trên toàn thế giới, trong đó 32% dành riêng như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được dành riêng và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ tiêu chuẩn khác.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

“Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.

“C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;

“U” – Unauthorized: có nghĩa là không hiệu lực, tức là số không được phép phát hành.

Ngày nộp đơn xin Visa (Dates f­or Filing Applications)

“Ngày nộp đơn đăng ký” là thời gian cho biết bạn có thể nộp đơn đến Trung Tâm chiếu khán/thị thực quốc gia National Visa Center. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này.

“C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;­

“U” – Unauthorized: có nghĩa là không hiệu lực, tức là số không được phép phát hành.

Các anh/chị nhà đầu tư còn đang chần chừ thì hãy đưa ra quyết định nhanh chóng để bộ hồ sơ của gia đình mình được rút ngắn thời gian xét duyệt. Liên hệ EU IMMI qua hotline 0961.675.650 để được tư vấn cụ thể và chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!