Canada vận hành hơn 80 chương trình nhập cư hạng mục kinh tế, nhiều nhất trong lịch sử - EU Immi

Canada vận hành hơn 80 chương trình nhập cư hạng mục kinh tế, nhiều nhất trong lịch sử

Năm 2020, Canada sẽ chào đón gần 200.000 người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế thông qua hơn 80 chương trình.

Bốn lý do ứng viên nên nộp đơn đăng ký Express Entry ngay cả khi họ không đạt được mức CRS hiện tại

Đầu tiên, không thể dự đoán các điểm cắt CRS. Bằng cách gửi đơn đăng ký Express Entry, các ứng viên có cơ hội nhận được ITA trong trường hợp chính phủ liên bang giảm mức cắt CRS.

Thứ hai, thông qua Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP), các tỉnh và vùng lãnh thổ có thể đề cử các ứng cử viên nhập cư đã nộp đơn đăng ký Express Entry (được gọi là đề cử cải tiến của Hồi giáo). Trong thực tế, điều này có nghĩa là các ứng cử viên không bị cắt đứt CRS liên bang vẫn có thể nhận được ITA cho thường trú nếu họ nhận được đề cử từ một tỉnh hoặc lãnh thổ.

Thứ ba, các ứng viên có thể làm việc để cải thiện điểm CRS sau khi họ nộp đơn đăng ký Express Entry. Họ có thể thực hiện các bước để cải thiện trình độ tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp, có thêm kinh nghiệm làm việc, theo đuổi giáo dục hoặc kinh nghiệm làm việc ở Canada và tìm cách nhận được lời mời làm việc ở Canada hoặc đề cử cấp tỉnh.

Thứ tư, các ứng cử viên nhập cư nên nhìn xa hơn Express Entry bằng cách lưu ý rằng Canada hiện cung cấp nhiều con đường nhập cư kinh tế hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử. Express Entry là một thành phần quan trọng trong hệ thống nhập cư của Canada, chiếm 42 phần trăm trong tuyển sinh của tầng lớp kinh tế của đất nước.

Mặt khác, Express nhập chỉ quản lý ba của con đường lớp kinh tế của đất nước: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades Program, chương trình Canadian Experience Class.

Điều này có nghĩa là hơn 80 con đường kinh tế bổ sung có sẵn cho những người quan tâm đến việc chuyển đến Canada.

Tại sao Canada có hơn 80 con đường nhập cư kinh tế?

Trước khi ra mắt PNP vào năm 1999, chính phủ liên bang đã chọn khoảng 90% người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế Canada.

Phần lớn người nhập cư đến theo các Chương trình Federal Skilled Worker, Federal Entrepreneur, Federal Self-Employed và Federal Immigrant Investor.

10% còn lại của những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế Canada đã được Quebec lựa chọn, thông qua Quebec Skilled Worker Program, và các chương trình kinh doanh, tự làm chủ và đầu tư của tỉnh ban hành từ những năm 1970, 1980 và tồn tại cho đến ngày nay.

Vào cuối những năm 1990, các tỉnh nhỏ hơn của Canada bắt đầu lựa chọn những người nhập cư thông qua PNP.

PNP được giới thiệu vì các tỉnh bang nhỏ đã tranh đấu để thu hút người nhập cư theo các chương trình kinh tế liên bang. Lượng nhập cư thấp làm tổn thương đến khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế của họ do tỷ lệ sinh thấp, dân số già và tỷ lệ người dân chuyển đến các tỉnh lớn hơn, nơi họ có thể tìm thấy nhiều cơ hội kinh tế hơn.

PNP đã có hiệu quả trong việc khuyến khích nhiều người nhập cư đến Canada ở các tỉnh và vùng lãnh thổ nhỏ hơn. Ngày nay, mỗi tỉnh bang vận hành các luồng PNP riêng (ngoại trừ Nunavut, Quebec).

Một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự thành công của PNP, là tỷ lệ người mới đến ở ba tỉnh bang lớn nhất Canada Ontario, Quebec và British Columbia đã giảm từ 85% trước khi có sự tồn tại của PNP xuống còn khoảng 70% như hiện nay.

Làm thế nào để hơn 80 chương trình Canada đều có lợi cho người nhập cư tương lai?

Chính phủ liên bang, các tỉnh và vùng lãnh thổ đã tiến một bước lớn kể từ năm 1990 bằng cách giới thiệu các con đường kinh tế bổ sung, từ đó mang lại cho người nhập cư tiềm năng có nhiều lựa chọn hơn.

Chính phủ liên bang kể từ đó đã giới thiệu chương trình Federal Skilled Trades Program (FSTP), chương trình Canadian Experience Class (CEC), cũng như một loạt các chương trình thí điểm như Atlantic Immigration Pilot (AIPP).

Các tỉnh và vùng lãnh thổ đã tự tung ra nhiều luồng độc đáo bằng cách vận hành hàng chục con đường khác nhau.

Điều này nhấn mạnh thực tế là các tiêu chí lựa chọn rộng rãi của các chương trình lớp kinh tế khác nhau của Canada tạo ra nhiều cơ hội cho các ứng cử viên nhập cư, miễn là họ đáp ứng các thông số chung về độ tuổi của liên bang và tỉnh, trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc.

Năm 2020, Canada đang tìm cách chào đón 110.000 người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế thông qua hơn 80 chương trình, cộng thêm 86.000 thông qua ba chương trình Express Entry.

Theo CIC News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!