Canada thông báo gia hạn giấy phép lao động cho người có PGWP - EU Immi

Canada thông báo gia hạn giấy phép lao động cho người có PGWP

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP) cho phép sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc tại Canada, điều này có thể giúp họ chuyển sang tình trạng thường trú nhân.

Bộ trưởng Nhập cư Canada Sean Fraser vừa thông báo những người có Giấy phép Làm việc Sau khi Tốt nghiệp (PGWP) hết hạn sẽ có thể nộp đơn xin gia hạn Giấy phép Làm việc Mở kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2023.

Gia hạn Open Work Permit sẽ có sẵn cho bất kỳ ai có PGWP hết hạn vào năm 2023. Nó cũng sẽ có sẵn cho những người có PGWP hết hạn vào năm 2022 và đã đăng ký gia hạn Open Work Permit của IRCC vào năm ngoái.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4, các ứng viên sẽ có thể đăng ký gia hạn trên trang web của IRCC. Những người đăng ký sẽ nhận được email có ủy quyền giấy phép lao động tạm thời mà họ có thể cho nhà tuyển dụng thấy để tiếp tục làm việc hợp pháp tại Canada.

Những người có tình trạng pháp lý ở Canada đã hết hạn cũng có thể nộp đơn cùng lúc để khôi phục tình trạng của họ, ngay cả khi tình trạng của họ đã hết hạn ngoài thời gian gia hạn 90 ngày mà Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cung cấp .

Điều này có nghĩa là những cá nhân như vậy sẽ có thể khôi phục trạng thái của họ và nhận được giấy phép Open Work Permit tạm thời cùng một lúc, sớm nhất là vào ngày 6 tháng Tư.

IRCC cho biết họ sẽ gửi tin nhắn đến những người đủ điều kiện gia hạn để mời họ đăng nhập vào Tài khoản bảo mật IRCC trực tuyến của họ bắt đầu từ ngày 6 tháng 4.

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (PGWP) dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp chương trình giáo dục đủ điều kiện tại một tổ chức học tập được chỉ định của Canada (DLI).

DLI là các trường cao đẳng, đại học và các tổ chức giáo dục khác được chính phủ phê duyệt để chào đón sinh viên quốc tế.

PGWP cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào họ chọn ở Canada trong thời gian tối đa là ba năm (thời lượng của PGWP được xác định theo thời lượng của chương trình giáo dục mà sinh viên quốc tế tốt nghiệp đã hoàn thành).

Những người có PGWP chiếm phần lớn những người tạm trú (TR) chuyển sang thường trú nhân (PR).

Do nhu cầu mạnh mẽ đối với những người có PGWP để trở thành thường trú nhân, IRCC đã đưa ra hai trường hợp ngoại lệ trong những năm gần đây, cho phép những người có PGWP hết hạn nộp đơn xin gia hạn Giấy phép Lao động Mở.

Mục đích của những trường hợp ngoại lệ này là để cho những cá nhân này có thêm thời gian để có khả năng có được nơi cư trú vĩnh viễn.

Ngoại lệ cuối cùng dành cho những người có PGWP hết hạn từ tháng 9 năm 2021 đến cuối tháng 12 năm 2022.

IRCC lưu ý rằng có hơn 286.000 người có PGWP ở Canada vào cuối năm 2022. Khoảng 127.000 PGWP hết hạn vào năm 2023, tuy nhiên khoảng 67.000 người có PGWP đã nộp đơn xin thường trú và sẽ không cần gia hạn giấy phép lao động thông qua sáng kiến ​​này.

Để cập nhật các thông tin mới nhất về chương trình định cư Canada hãy gọi hotline 0961.675.650 hoặc www.euimmi.vn

error: Content is protected !!