Canada sẽ tổ chức chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2021 - EU Immi

Canada sẽ tổ chức chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2021

IRCC sẽ mời tới 30.000 nhà tài trợ trong khoảng thời gian hai tuần bắt đầu từ tuần của ngày 20 tháng 9.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ rút 30.000 ứng cử viên từ cuộc xổ số trong khoảng thời gian hai tuần bắt đầu từ tuần của ngày 20 tháng 9. Những người nhận được lời mời sẽ có tối đa 60 ngày để nộp đơn xin tài trợ đã hoàn chỉnh của họ cho IRCC.

Thông tin chi tiết về PGP 2021 đã được Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino công bố vào tháng Bảy.

Chỉ những người gửi biểu mẫu quan tâm đến nhà tài trợ cho IRCC trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020 mới được xem xét rút thăm. Mùa thu năm ngoái, công dân Canada và thường trú nhân đủ điều kiện có cơ hội hoàn thành một biểu mẫu trực tuyến để thông báo cho IRCC về sự quan tâm của họ để bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ.

Những người được bảo trợ theo PGP nhận được tình trạng thường trú nhân Canada và các lợi ích liên quan như quyền được chăm sóc sức khỏe miễn phí. Sau khi đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, cha mẹ và ông bà có thể tiếp tục nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada.

Tiêu chí đủ điều kiện cho PGP 2021

Như đã lưu ý ở trên, tiêu chí đủ điều kiện chính cho PGP 2021 là các nhà tài trợ đã gửi biểu mẫu quan tâm đến nhà tài trợ trên trang web của IRCC vào mùa thu năm ngoái.

Ngoài ra, người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên và là công dân Canada, thường trú nhân hoặc là Quốc gia thứ nhất.

Các nhà tài trợ cần cho IRCC thấy họ có đủ tiền để hỗ trợ các thành viên trong gia đình và các cá nhân mà họ đang tài trợ. Yêu cầu này được gọi là Thu nhập Cần thiết Tối thiểu (MNI). IRCC sẽ đánh giá MNI của bạn cho các năm tính thuế 2020, 2019 và 2018. Bạn phải gửi thông báo Đánh giá của mình từ Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) để chứng minh bạn đáp ứng MNI.

Nếu bạn cư trú tại Quebec, chính quyền tỉnh bang yêu cầu bạn và người đồng ký tên (nếu có) chứng minh thu nhập của bạn trong 12 tháng qua. Thu nhập này phải đáp ứng các yêu cầu của tỉnh để tiếp tục nộp đơn xin tài trợ PGP.

Cả IRCC và chính phủ Quebec đều yêu cầu các nhà tài trợ phải ký một thỏa thuận cam kết. Thời gian cam kết là 20 năm đối với cư dân trên khắp Canada trong khi đó là 10 năm đối với cư dân của Quebec. Trong giai đoạn này người bảo trợ chịu trách nhiệm về tài chính đối với cha mẹ và ông bà của họ. Điều này có nghĩa là bất kỳ khoản trợ cấp xã hội nào mà cha mẹ hoặc ông bà nhận được trong thời gian thực hiện sẽ cần được nhà tài trợ hoàn trả cho chính phủ.

Nếu bạn không nhận được lời mời tham dự PGP 2021?

Nếu bạn không nằm trong số 30.000 được IRCC mời trong cuộc xổ số, bạn có thể muốn xem xét Super Visa như một giải pháp thay thế. Super Visa cho phép công dân Canada và thường trú nhân đưa cha mẹ và ông bà của họ đến Canada với thị thực nhiều năm có giá trị lên đến hai năm sau chuyến đi đầu tiên đến Canada. Theo Super Visa, cha mẹ và ông bà có thể nhập cảnh Canada nhiều lần trong khoảng thời gian 10 năm.

Cre: CIC News

error: Content is protected !!