Canada sẽ kết thúc chương trình bảo lãnh ông bà, cha mẹ 2020 vào tuần tới - EU Immi

Canada sẽ kết thúc chương trình bảo lãnh ông bà, cha mẹ 2020 vào tuần tới

Công dân Canada và thường trú nhân có thời gian cho đến thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020 lúc 12 giờ tối theo giờ EST để gửi đơn đăng ký trên trang web của IRCC.

Làm thế nào bạn có thể đăng ký trước ngày 3 tháng 11?

Bước một (1): Gửi đơn đăng ký bảo lãnh trực tuyến. Bạn sẽ được cân nhắc trong số các ứng cử viên khi IRCC tổ chức bốc thăm.

Bước hai (2): Chờ kết quả. IRCC sẽ liên hệ với bạn nếu bạn nằm trong số 10.000 đơn bảo lãnh đã được rút thăm.

Bước ba (3): Gửi đơn đăng ký PGP của bạn đến IRCC và thanh toán phí đăng ký của bạn trước thời hạn do IRCC quy định.

Nếu bạn đang ở Quebec, bạn làm theo các bước trên nhưng ngoài ra, bạn cần nhận được Chứng chỉ lựa chọn Quebec từ chính phủ Quebec ở bước ba và sau đó nộp cho IRCC.

Những gì bạn cần cho bước một (1)

Để gửi đơn đăng ký bảo lãnh trực tuyển cho IRCC ở bước một, bạn cần có bản scan chứng nhận thường trú nhân/ quốc tịch với mã số hồ sơ định cư.

Bạn cần gửi thông tin về gia đình của mình bao gồm cả số người mà bạn muốn bảo lãnh. Bạn sẽ nhận được số xác nhận sau khi gửi thành công đơn đăng ký bảo lãnh của mình.

Thu nhập là yêu cầu quan trọng nhất về tính đủ điều kiện

Nếu bạn là công dân Canada hoặc thường trú nhân hiện đang sống tại Canada, tiêu chí chính bạn sẽ cần đáp ứng là thu nhập.

Trong bước ba (3), bạn cần phải gửi Thông báo Đánh giá (NOA) của Cơ quan Doanh thu Canada (NOA) cho IRCC.

IRCC cho biết họ dự kiến ​​sẽ nhận 10.000 đơn đăng ký vào đầu năm 2021. Do đó, IRCC sẽ đánh giá thu nhập của bạn vào năm 2018, 2019 và 2020 để cho thấy bạn có thể hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình của mình. Tuy nhiên, do không chắc bạn sẽ có NOA 2020 vào đầu năm 2021, IRCC sẽ cho phép bạn để gửi NOA 2020 của bạn sau khi bạn đã gửi đơn đăng ký tài trợ của mình.

Các yêu cầu về thu nhập tối thiểu được liệt kê dưới đây nếu bạn sống bên ngoài Quebec. Quebec có các yêu cầu thu nhập riêng cũng được liệt kê dưới đây).

  • Đương đơn (người bảo lãnh);
  • Vợ / chồng (họ cũng có thể là người đồng ký tên trong đơn đăng ký của bạn);
  • Con cái phụ thuộc;
  • Một người khác mà bạn đã bảo lãnh trước đây nếu bạn vẫn chịu trách nhiệm tài chính cho họ;
  • Cha mẹ và ông bà bạn muốn bảo trợ
  • Người phụ thuộc của cha mẹ và ông bà (vợ / chồng và con cái phụ thuộc);
  • Bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào sẽ không đến Canada với cha mẹ hoặc ông bà của chúng;
  • Vợ / chồng đã ly thân của cha mẹ hoặc ông bà

Những người sống ở Quebec sẽ được bộ di trú Quebec đánh giá thu nhập trong 12 tháng qua. Vợ / chồng hoặc đối tác thông luật của bạn có thể làm người đồng ký tên.

Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2021 dự kiến sẽ lớn hơn gấp ba lần so với năm 2020. IRCC đã tuyên bố họ sẽ mời tới 30.000 nhà tài trợ nộp đơn đăng ký PGP vào năm tới. Do đó, ngay cả khi bạn không nằm trong số 10.000 nhà tài trợ cho PGP 2020, bạn sẽ có một cơ hội lớn khác vào năm tới.

error: Content is protected !!