Canada mở chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2020 - EU Immi

Canada mở chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2020

Bạn muốn bảo lãnh cha mẹ, ông bà về định cư lâu dài? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết.

Đầu tuần này, Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã xác nhận thông tin chi tiết về việc mở cửa chương trình cho Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà 2020 (PGP).

Chương trình sẽ mở lại trong khoảng 3 tuần, từ 12 giờ đêm ngày 13/10/2020, đến 12 giờ đêm ngày 03/11/2020. Trong thời gian này, công dân và thường trú nhân Canada có thể gửi biểu mẫu quan tâm đến tài trợ trên trang web của IRCC.

Để đảm bảo cơ hội công bằng, minh bạch và bình đẳng cho người nộp đơn, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ chọn ngẫu nhiên các nhà tài trợ tiềm năng và gửi cho họ lời mời nộp đơn. Các ứng viên được chọn sẽ có 60 ngày để nộp đơn.

Điều kiện tham gia Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà 2020?
 • Là công dân Canada, thường trú nhân
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Định cư tại Canada;
 • Trên mức thu nhập cần thiết tối thiểu
 • Ký cam kết:
  • hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình được bảo trợ trong 20 năm
  • hoàn trả bất kỳ khoản trợ cấp xã hội nào đã trả cho các thành viên gia đình được bảo trợ trong 20 năm
  • Nếu người bảo lãnh cư trú tại Quebec, bạn cần phải ký một cam kết bổ sung. Thời gian thực hiện của Quebec là 10 năm.

Người bảo trợ cần chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập bằng cách gửi thông báo đánh giá của Cơ quan Doanh thu Canada (CRA). Nếu bạn sống ở một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ bên ngoài Quebec, bạn cần phải chứng minh thu nhập của mình trong 3 năm tính thuế vừa qua, nhưng yêu cầu chỉ là 1 năm nếu bạn sống ở Quebec.

Bạn cũng có thể nhờ vợ / chồng ký tên để giúp bạn đáp ứng yêu cầu về thu nhập tuy nhiên họ cũng phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và tuân thủ thời hạn 20 năm cam kết.

Mục đích của cam kết là để đảm bảo bạn có thể cung cấp tài chính cho các thành viên gia đình được bảo trợ.

Có thể có nhiều gia đình đã bị ảnh hưởng về mặt tài chính do đại dịch COVID-19. Vì vậy, IRCC đang đưa ra một chính sách tạm thời giảm yêu cầu về thu nhập 2020 xuống mức thu nhập cần thiết tối thiểu, thay vì cộng thêm 30%.

Làm cách nào để tính toán quy mô gia đình của bạn cho Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà 2020?

Quy mô gia đình là số người mà bạn sẽ chịu trách nhiệm về tài chính.

 • đương đơn
 • vợ / chồng đương đơn
 • con cái phụ thuộc (trẻ em dưới 22 tuổi và chưa kết hôn)
 • vợ / chồng của bạn hoặc con cái phụ thuộc của đối tác
 • bất kỳ thành viên gia đình nào mà bạn và người đồng ký tên của bạn (nếu có) đã tài trợ trước đây và người mà bạn vẫn chịu trách nhiệm tài chính
 • cha mẹ và ông bà bạn muốn bảo trợ
 • Trẻ em phụ thuộc sẽ không đến Canada với cha mẹ hoặc ông bà của bạn
 • Vợ / chồng đã ly thân của cha mẹ hoặc ông bà

Theo IRCC, sau đây là số thu nhập bạn cần nếu bạn ở ngoài Quebec:

Những người khuyết tật không thể nộp đơn trực tuyến. Họ có thể nộp sơ bằng bản sao giấy, chữ nổi Braille hoặc bản in lớn,… bằng cách liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng IRCC theo số 1-888-242-2100 hoặc qua email cho đến ngày 03/11/2020.

Quy trình

Bước 1:  Đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Bước 2: Hoàn thành biểu mẫu quan tâm đến nhà tài trợ trên trang web của IRCC từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11.

Bước 3: Chờ xem bạn có nằm trong số 10.000 đơn đăng ký được IRCC rút thăm ngẫu nhiên hay không.

Bước 4: Gửi đơn xin tài trợ đã hoàn chỉnh đến IRCC trong vòng 60 ngày.

Chính phủ biết tầm quan trọng của gia đình đối với nhau, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Việc khởi động Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2020 được xây dựng dựa trên các kiến nghị ​​của chính phủ nhằm ưu tiên phê duyệt 49.000 đơn đăng ký bảo trợ gia đình vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như thông báo vào tuần trước về quy trình đoàn tụ nhiều gia đình hơn và phê duyệt các trường hợp thương tâm trong biên giới hiện tại những hạn chế.

Tối đa 10.000 đơn đăng ký sẽ được chấp nhận để xử lý như một phần của lượng PGP năm 2020. Vào năm 2021, IRCC sẽ mở một đợt quan tâm tài trợ mới để chấp nhận tổng số 30.000 đơn đăng ký mới.

error: Content is protected !!