Canada đang tiếp tục kiểm tra quyền công dân trực tuyến - EU Immi

Canada đang tiếp tục kiểm tra quyền công dân trực tuyến

Canada hiện đang cung cấp các bài kiểm tra quyền công dân trực tuyến sau khi cuộc kiểm tra buộc chấm dứt vào tháng Ba vì đại dịch.

Tám tháng sau khi tất cả các bài kiểm tra quốc tịch bị hủy bỏ, Canada hiện đang cung cấp bài kiểm tra trực tuyến.

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang thử nghiệm nền tảng mới trong vài tháng tới. Trong thời gian này, các bài kiểm tra quốc tịch trực tuyến trước tiên sẽ được cung cấp cho những người có bài kiểm tra bị hủy bỏ do đại dịch và những người nằm trong danh sách chờ đợi.

IRCC sẽ mời nhiều người đăng ký quốc tịch hơn sử dụng nền tảng sau khi giám sát hiệu suất chứng minh nó hoạt động đáng tin cậy. Theo báo cáo của CBC, nhiều người có thể sẽ được mời làm bài kiểm tra trong năm mới.

Người dự thi sẽ phải xác nhận danh tính của mình thông qua thông tin cá nhân và chụp ảnh bản thân và giấy tờ tùy thân của họ bằng webcam trước khi bài thi bắt đầu.

Người nộp đơn xin nhập quốc tịch sẽ có 21 ngày để hoàn thành bài kiểm tra, vào thời điểm thuận tiện cho họ.

Hệ thống sẽ chụp ảnh những người tham gia trong quá trình kiểm tra, đây là một quy trình đã được sử dụng để theo dõi các bài kiểm tra khác đã chuyển sang trực tuyến trong thời gian đại dịch như kỳ thi tuyển sinh trường luật.

IRCC đã làm việc để hiện đại hóa chương trình quyền công dân trước đại dịch, theo một thông cáo truyền thông. Thử nghiệm trực tuyến là một phần của sáng kiến ​​này.

Hình thức kiểm tra sẽ như thế nào?

Giống như các bài kiểm tra trực tiếp, bài kiểm tra trực tuyến sẽ có 20 câu hỏi và người tham gia sẽ có 30 phút để hoàn thành chúng.

IRCC cho biết mọi người không cần liên hệ với bộ, những người được mời làm bài kiểm tra trực tuyến, hoặc đại diện của họ, sẽ được thông báo qua email.

Hơn 85.000 người đang chờ thi quốc tịch

Việc tồn đọng trong các đơn xin nhập quốc tịch là động lực cho nhóm Những người ủng hộ việc Tiếp tục Kỳ thi Quốc tịch Canada, những người đã tổ chức các cuộc biểu tình ở Toronto và Montreal vào đầu tháng 11. Một trong những lời kêu gọi hành động của nhóm là việc nối lại các kỳ thi quốc tịch.

Trong một tuyên bố với CIC News, nhóm đã gọi sáng kiến ​​thử nghiệm trực tuyến là “một bước đi đúng hướng” nhưng vẫn đặt câu hỏi liệu nó có đủ đáp ứng nhu cầu của hàng chục nghìn người nộp đơn kịp thời hay không.

Là một phần của Đạo luật Quốc tịch, tất cả những người nộp đơn xin nhập quốc tịch trong độ tuổi từ 18 đến 54 phải chứng minh kiến ​​thức về Canada để trở thành công dân. Trước năm 1994, quá trình này được thực hiện bằng cách phỏng vấn, điều này vẫn áp dụng cho những người nộp đơn trên 55 tuổi.

Quốc tịch Canada cho phép người nhập cư quyền bầu cử và lấy hộ chiếu. Nó cũng mang lại cho nhiều người cảm giác thân thuộc và an toàn.

Theo CIC News

error: Content is protected !!