Canada đang hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn bùng phát COVID-19 - EU Immi

Canada đang hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn bùng phát COVID-19

Canada đang thực hiện các bước để ổn định nền kinh tế, bảo vệ công ăn việc làm và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi các biện pháp ngăn chặn COVID-19. Chi tiết về Kế hoạch ứng phó kinh tế COVID-19 đã được công bố vào thứ Tư, ngày 18 tháng 3.

Canada sẽ phân bổ tới 82 tỷ đô la, hơn 3% GDP của mình, để giúp đảm bảo người dân Canada có thể trả tiền thuê nhà và mua đồ tạp hóa, các doanh nghiệp có thể tiếp tục trả lương cho nhân viên và hóa đơn của họ.

Lên đến 27 tỷ đô la trong tổng số tiền tài trợ sẽ dành để hỗ trợ công nhân và doanh nghiệp Canada. Ngoài ra, chính phủ sẽ cung cấp tới 55 tỷ đô la tiền thuế hoãn lại, cho phép các doanh nghiệp và hộ gia đình nộp thuế vào một ngày sau đó, theo thông cáo truyền thông của chính phủ.

Các biện pháp này tuân theo Quỹ phản hồi COVID-19 trị giá 1 tỷ USD của Canada, hỗ trợ các hệ thống chăm sóc sức khỏe của các tỉnh và vùng lãnh thổ.

Hơn 500 tỷ đô la tín dụng và thanh khoản có sẵn để hỗ trợ người dân và đảm bảo doanh nghiệp có thể hoạt động.

Sáu tổ chức tài chính lớn nhất ở Canada đang làm việc với các khách hàng ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ để cung cấp các giải pháp linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể để giúp quản lý các thách thức tài chính do COVID-19. Họ đang cố gắng giúp người Canada vượt qua sự gián đoạn chăm sóc trẻ em do đóng cửa trường học hoặc nhà giữ trẻ, và những người mắc bệnh COVID-19. Hỗ trợ này bao gồm hoãn thanh toán cho các khoản thế chấp trong tối đa sáu tháng và cơ hội cứu trợ cho các sản phẩm tín dụng khác.

Đây là thời điểm phi thường và chúng ta phải thực hiện các biện pháp phi thường, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bill Morneau, cho biết trong bản phát hành. Tôi đang làm việc với ngành tài chính, Ngân hàng Canada, các đồng nghiệp cấp tỉnh và lãnh thổ của tôi và các đối tác của tôi từ khắp nơi trên thế giới để tiếp tục phối hợp trong các hành động quan trọng để bảo vệ nền kinh tế Canada và toàn cầu.

Hỗ trợ cho công nhân, chủ nhà, gia đình

Người vay sẽ được tạm hoãn việc thanh toán thế chấp cho các chủ nhà cũng đang gặp khó khăn tài chính bằng sự linh hoạt hỗ trợ tài chính liên quan đến đại dịch. Các công ty bảo hiểm đã được hướng dẫn cho phép người cho vay có thể trì hoãn việc thanh toán đúng thời hạn.

Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ thêm cho các gia đình có trẻ em, thêm gần 2 tỷ đô la vào các khoản thanh toán Quyền lợi trẻ em Canada.

Những người lao động phải ở nhà và không được nghỉ phép có lương có thể nhận được tới $ 900 hai tuần một lần trong tối đa 15 tuần. Biện pháp này bao gồm những người lao động và những cá nhân tự làm việc bị bệnh, bị cách ly, tự cách ly nhưng không đủ điều kiện cho Bảo hiểm Việc làm (EI). Nó cũng bao gồm những người đang chăm sóc các thành viên gia đình bị bệnh như cha mẹ già và trẻ em.

Người lao động đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và không đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm Việc làm (EI) có thể nhận được Trợ cấp Hỗ trợ Khẩn cấp thông qua Cơ quan Doanh thu Canada. Lên đến 5 tỷ đô la được phân bổ cho biện pháp này.

Người lao động đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và không đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (EI) có thể nhận được trợ cấp khẩn cấp thông qua Cơ quan Thuế vụ Canada với tổng số tiền lên đến 5 tỷ đô la.

Thời gian chờ đợi một tuần bắt buộc đối với quyền lợi ốm đau EI sẽ được miễn ít nhất sáu tháng, đối với những người đang cách ly hoặc những người được chỉ định tự cách ly. Ngoài ra, yêu cầu về giấy chứng nhận y tế để tiếp cận các quyền lợi ốm đau EI sẽ được miễn.

Thời hạn nộp thuế đã được kéo dài từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng Sáu. Người nộp thuế có thể hoãn các khoản thanh toán thuế thu nhập cho đến ngày 31 tháng 8, miễn lãi và không bị phạt.

Thời hạn nộp thuế đã được kéo dài từ ngày 30/4 đến 1/6. Người nộp thuế có thể hoãn các khoản thanh toán thuế thu nhập cá nhân cho đến ngày 31/8, miễn lãi và không bị phạt. Dựa vào nỗ lực của các doanh nghiệp, chính phủ cũng sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện khoản trợ cấp lương 10% trong 90 ngày tiếp theo lên đến tối đa 1,275 đô la cho mỗi nhân viên và 25.000 đô la cho mỗi người sử dụng lao động. Các doanh nghiệp đủ điều kiện để khấu trừ được áp dụng là các doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức từ thiện. Đó là một nỗ lực để giúp người Canada giữ công việc của họ..

Hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Số tiền rút tối thiểu từ Quỹ hưu trí (RRIF) đang được giảm 25% để ghi nhận tác động của các điều kiện thị trường không ổn định đối với khoản tiết kiệm hưu trí cao cấp.

Những người thanh toán các khoản vay Sinh viên Canada sẽ được miễn lãi từ các khoản thanh toán trong thời gian sáu tháng.

Chính phủ cũng đang cung cấp 305 triệu đô la cho một quỹ hỗ trợ Cộng đồng bản địa trong nỗ lực giải quyết các nhu cầu tức thời của các cộng đồng First Nations, Inuit và Métis.

Thêm 50 triệu đô la sẽ có sẵn cho các nhà tạm trú nữ và trung tâm hỗ trợ phụ nữ bị tấn công tình dục để giúp họ có khả năng quản lý và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong các cơ sở. Khoản tài trợ này cũng sẽ chi trả cho các cơ sở như vậy trong các cộng đồng bản địa.

Canada cũng sẽ cung cấp thêm 157,5 triệu đô la để giải quyết tình trạng vô gia cư thông qua chương trình Reach Home.

Hỗ trợ cho doanh nghiệp

Canada sẽ cho phép các doanh nghiệp trì hoãn việc thanh toán các khoản thuế thu nhập cho đến ngày 31/8, không tính lãi và phạt trả chậm.

Các doanh nghiệp cũng sẽ được phép tiếp cận nhiều khoản vay hơn thông qua Chương trình tín dụng doanh nghiệp mới, dự kiến sẽ cung cấp hơn 10 tỷ đô la hỗ trợ bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn của Canada. Các hạn mức tín dụng cũng có sẵn cho người lao động nông nghiệp và ngành thực phẩm nông nghiệp thông qua Farm Credit Canada.

Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Canada khi doanh nghiệp được coi là có lợi ích quốc gia và để giải quyết các trường hợp đặc biệt bằng sự linh hoạt trong xử lý giới hạn Tài khoản Canada.

Canada cũng sẽ tiếp tục mở rộng Phát triển Xuất khẩu Canada Khả năng cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước.

Chính phủ cũng sẽ khởi động Chương trình mua thế chấp được bảo hiểm giá trị 50 tỷ đô la. Điều này nhằm cung cấp nguồn vốn ổn định cho các ngân hàng và người vay, cũng như hỗ trợ tiếp tục cho vay đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chính phủ sẽ cho phép các biện pháp này bằng cách tăng hạn mức thế chấp và nhà ở Canada lên 150 tỷ đô la mỗi lần.

Theo CIC News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!