Cần chứng minh tài chính bao nhiêu để tham gia Express Entry năm 2021 - EU Immi

Cần chứng minh tài chính bao nhiêu để tham gia Express Entry năm 2021

Những thay đổi áp dụng cho các ứng viên Express Entry trong  Chương trình Lao động tay nghề cao liên bang (FSWP) và Lao động tay nghề diện thương mại (FSTP). Nó không áp dụng cho các ứng viên từ các chương trình này có lời mời làm việc hợp lệ tại Canada. Tuy nhiên, chứng minh tài chính này chỉ áp dụng cho những người chưa có lời mời làm việc tại Canada và được miễn đối với người đã có job offer hợp lệ từ chủ lao động.

Các ứng cử viên FSWP và FSTP không có thư mời làm việc của Canadasẽ cần những số tiền sau để vẫn đủ điều kiện nhập cư:

Số thành viên trong gia đình Yêu cầu tiền bằng CAD
1 $ 13,213
2 $ 16.449
3 $ 20,222
4 $ 24.553
5 $ 27.847
6 31.407 USD
7 $ 34,967
Mỗi thành viên gia đình bổ sung $ 3,560

Hiện tại, nếu tài liệu chứng minh tài chính của ứng viên đã nộp đơn hiển thị ít hơn số tiền quy định nói trên, họ sẽ phải cập nhật hồ sơ Express Entry trước ngày 15 tháng 7 năm 2021. Việc cập nhật hồ sơ của ứng viên không thay đổi ngày và giờ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhận được Hồ sơ. Vì vậy, ứng viên vẫn giữ được thứ tự của hồ sơ nếu đợt xét chọn sắp tới ứng dụng luật tie-breaker tình huống (là xét chọn cho ứng viên trong một khoảng thời gian nhất định).

Thông báo cho thấy IRCC đang có kế hoạch tổ chức bốc thăm Express Entry cho các ứng viên FSWP và FSTP lần đầu tiên trong năm 2021. Từ đầu năm đến nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Canada chỉ tổ chức xét chọn Express Entry cho các ứng viên đã có mặt sẵn trong nước theo chương trình CEC – Canadian Experience Class và Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP) ) ứng cử viên. Các chương trình này có số lượng ứng viên cao ở Canada và được miễn cung cấp bằng chứng tài chính.

Nếu được mời nộp đơn xin thường trú, ứng viên sẽ cần bằng chứng bằng văn bản thể hiện có đủ tiền để định cư tại Canada.

Theo trang web của chính phủ, để có bằng chứng về số tiền, ứng viên sẽ cần thư chính thức từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Thư khẳng định tài chính phải:

  • Được in trên giấy có phần tiêu đề của tổ chức tài chính;
  • Bao gồm địa chỉ, số điện thoại và email của tổ chức;
  • Bao gồm tên của ứng viên;
  • Liệt kê các khoản nợ tồn đọng như các khoản nợ thẻ tín dụng và các khoản cho vay; và
  • Bao gồm, đối với mỗi ngân hàng và tài khoản đầu tư, các con số thực tế, ngày mở từng tài khoản, số dư hiện tại của mỗi tài khoản và số dư trung bình trong sáu tháng qua.

Ứng viên phải có sẵn tài chính khi nộp đơn và khi IRCC cấp thị thực thường trú nhân. Có nghĩa là tài chính không thể ở dạng vốn chủ sở hữu. Và, ứng viên cũng không thể mượn tiền từ người khác.

Nếu vợ / chồng của ứng viên đi cùng, số tiền trong tài khoản chung được xem là hợp lệ. Nếu có thể chứng minh rằng ứng viên có quyền truy cập vào tài khoản của người phối ngẫu dưới tên của họ cũng có thể xem số tiền trong tài khoản đó là hợp lệ.

Cre: CIC News

error: Content is protected !!